Delo s poročili v Dynamics 365

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

V tem razdelku so opisane različne razpoložljive funkcije za določanje prikaza poročil v Dynamics 365.

V tem razdelku

Dodajanje krmarjenja po poročilih

Razvrščanje in prikaz poročil v različnih jezikih

Uporaba parametrov v poročilih

Glejte tudi

Vodnik za poročanje in analizo
Objava poročil