Spajanje podvojenih zapisov za kupce, stike ali možne stranke

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Podvojeni zapisi lahko prilezejo v podatke pri ročnem vnašanju ali množičnem uvažanju podatkov. Dynamics 365 for Customer Engagement ponuja zaznavanje dvojnikov za kupce, stike in možne stranke. Poleg tega lahko skrbnik nastavi pravila za zaznavanje dvojnikov za druge primere.

Če na primer vnesete zapis o stiku Vid Mastnak skupaj s številko mobilnega telefona. Pravilo za zaznavanje dvojnikov zazna, da že uporabljate podoben zapis, in prikaže to pogovorno okno.

Zaznan je dvojnik zapisa stika v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Niste prepričani, ali gre za nov zapis (z enakim imenom kot pri obstoječem stiku) ali dvojnik, zato kliknete Shrani.

Nato odprete seznam Moji dejavni stiki in vidite, da sta zdaj shranjena dva zapisa z enakim imenom. Po pregledu zapisov ugotovite, da sta dvojnika, in ju želite spojiti.

Podvojeni stiki na seznamu »Moji dejavni stiki« v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Program Dynamics 365 for Customer Engagement vključuje pravila za zaznavanje dvojnikov za kupce, stike in možne stranke. Ta pravila so samodejno vklopljena, zato vam ni treba storiti ničesar za nastavitev zaznavanja dvojnikov za te vrste zapisov.

Opomba

Če je ta možnost na voljo v vašem sistemu, lahko poiščete tudi dvojnike drugih vrst zapisov poleg stikov, kupcev in možnih strank. Preverite pri skrbniku sistema. Poiščite skrbnika ali osebo za podporo za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement

Spajanje podvojenih zapisov

 1. Izberite podvojene zapise in nato kliknite Združi.

  Gumb za spajanje zapisov v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

 2. V pogovornem oknu Spajanje zapisov izberite glavni zapis (ki ga želite obdržati) in nato izberite vsa polja v novem zapisu, ki jih želite spojiti z glavnim zapisom. Podatki v teh poljih lahko preglasijo obstoječe podatke v glavnem zapisu. Kliknite V redu.

  Pogovorno okno za spajanje zapisov v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Opomba

Program lahko zazna dvojnike v treh primerih:

 • Ko ustvarite ali posodobite zapis.

  • Ko uporabljate program Dynamics 365 za Outlook in preklopite iz načina brez povezave v spletni način.
  • Ko uvažate podatke s čarovnikom za uvoz podatkov.

  Program ne zazna dvojnikov pri spajanju zapisov, pretvarjanju možne stranke, shranjevanju dejavnosti kot dokončane ali spreminjanju stanja zapisa, na primer aktiviranju ali vnovičnem aktiviranju zapisa.

Za skrbnike sistema

Če ste skrbnik sistema, ki je odgovoren za vzpostavljanje in upravljanje postopka zaznavanja dvojnikov, glejte te teme:

Glejte tudi

Uvoz kupcev, možnih strank ali drugih podatkov