Omogočanje entitet za pogodbe o ravni storitve

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Pogodbe o ravni storitve niso pomembne le v okviru storitev strank, ampak tudi za prodajo in trženje, saj je obravnavanje možnih strank tako učinkovito od začetka do konca.

V prejšnjih izdajah je bilo mogoče ustvarjati pogodbe o ravni storitve le za zapise primerov. S paketom posodobitev 1 za Dynamics CRM Onlin 2016 lahko za pogodbo o ravni storitve omogočite katero koli od naslednjih entitet:

 • Račun

 • Stik

 • Naročilo

 • Račun

 • Ponudba

 • Priložnost

 • Možna stranka

 • Vse entitete dejavnosti, kot so »E-pošta«, »Telefon« in »Sestanek«, razen ponavljajočih se sestankov in njegovih primerkov.

  Pogodbe o ravni storitve lahko omogočite tudi za entitete in dejavnosti po meri.

Pomembno

Za druge entitete je možno ustvariti le razširjene pogodbe o ravni storitve. Za entiteto »Primer« je mogoče ustvariti le standardno pogodbo o ravni storitve.

Če želite omogočiti entiteto za pogodbo o ravni storitve

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  Preverjanje varnostne vloge

 2. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 3. Izberite Prilagajanje sistema.

 4. V raziskovalcu rešitev v levem podoknu za krmarjenje izberite entiteto, ki jo želite omogočiti za pogodbo o ravni storitve.

 5. V možnosti Komunikacija in sodelovanje potrdite polje Omogoči za pogodbo o ravni storitve.

 6. Izberite Shrani.

 7. Izberite Objavi.

Opomba

 • Največje število entitet, ki imajo lahko dejavne pogodbe o ravni storitve za vašo organizacijo, je 7.
 • Največje število ključnih kazalnikov učinkovitosti pogodbe o ravni storitve, ki so dovoljeni na entiteto za vašo organizacijo, je 5.

Glejte tudi

Določanje pogodb o ravni storitve