Ustvarjanje poteka poslovnega procesa za standardizacijo procesov

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

V tej temi je pojasnjeno, kako ustvariti potek poslovnega procesa z rešitvijo Dynamics 365 Customer Engagement. Če želite izvedeti več o tem, zakaj uporabljate poteke poslovnega procesa, glejte Pregled potekov poslovnih procesov. Za informacije o ustvarjanju mobilnega poteka opravila glejte Ustvarjanje mobilnega poteka opravil.

Ko uporabnik začne potek poslovnega procesa, se stopnje in koraki procesa prikažejo v vrstici procesa na vrhu obrazca:

Poslovni proces s stopnjami

V aplikaciji Dynamics 365 je na voljo več vnaprej pripravljenih potekov poslovnih procesov za običajne poslovne scenarije. Dodajte jih v sistem in jih uporabite v privzeti obliki ali prilagodite svojim poslovnim potrebam. Če želite več informacij o dodajanju vnaprej pripravljenih potekov poslovnih procesov, glejte Dodajanje poslovnih procesov, pripravljenih za uporabo.

Ustvarjanje poteka poslovnega procesa

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  Nasvet

  Ko v programu Dynamics 365 ustvarite definicijo poteka poslovnega procesa, lahko določite, kdo lahko ustvari, bere, posodablja ali izbriše primerek poteka poslovnega procesa. Pri procesih, povezanih s storitvijo, lahko predstavnikom za stranke dodelite neomejen dostop za spreminjanje primerka poteka poslovnega procesa, prodajnim zastopnikom pa dodelite dostop samo za branje, da bodo lahko spremljali poprodajne dejavnosti za stranke. Če želite določiti varnost definicije poteka poslovnega procesa, ki ste jo ustvarili, kliknite Omogoči varnostne vloge v vrstici z dejanji.

  Preverjanje varnostne vloge

  1. Upoštevajte korake v razdelku Ogled uporabniškega profila.

  2. Nimate pravih dovoljenj? Obrnite se na sistemskega skrbnika.

 2. Odprite Nastavitve > Procesi.

 3. V orodni vrstici Dejanja kliknite Novo.

 4. V pogovornem oknu Ustvari proces izpolnite obvezna polja:

  • Vnesite ime procesa. Ni nujno, da je ime procesa enolično, vendar pa mora biti smiselno za osebe, ki izberejo proces. Pozneje ga lahko spremenite.

  • Na seznamu Kategorija izberite Potek poslovnega procesa.

   Ko ustvarite proces, kategorije ni več mogoče spremeniti.

  • Na seznamu Entiteta izberite entiteto, na kateri bo temeljil proces.

   Izbrana entiteta vpliva na polja, ki so na voljo za korake, ki jih je mogoče dodati prvi stopnji poteka procesa. Če ne najdete želene entitete, zagotovite, da ima entiteta nabor možnosti Potek poslovnega procesa (polja se bodo ustvarila) v definiciji entitete. Ko shranite proces, tega ni mogoče več spremeniti.

 5. Izberite V redu.

  Ustvarjen je nov proces, pri čemer se odpre oblikovalnik poteka poslovnega procesa z eno stopnjo, ki je že ustvarjena.

  Okno poteka poslovnega procesa, ki prikazuje glavne elemente

 6. Dodajte stopnje. Če bodo uporabniki napredovali po več stopnjah poslovnega procesa:

  1. Z zavihka Komponente povlecite komponento Stopnja na znak + v oblikovalniku.

   Povlecite stopnjo poslovnega procesa

  2. Če želite določiti lastnosti za stopnjo, jo kliknite in nato določite lastnosti na zavihku Lastnosti na desni strani zaslona:

   • Vnesite prikazno ime.

   • Če želite, izberite kategorijo stopnje. Kategorija (npr. Potrdi ali Razvij) se pojavi v puščici v vrstici procesa.

    Škarnice vrstice poslovnega procesa

   • Ko dokončate določanje lastnosti, kliknite gumb Uporabi.

 7. Stopnji dodajte korake. Za prikaz korakov v stopnji kliknite Podrobnosti v spodnjem desnem kotu stopnje. Če želite dodati več korakov:

  1. Komponento Korak z zavihka Komponente povlecite na stopnjo.

   Dodajanje koraka stopnji v poslovnem procesu

  2. Kliknite korak in nato določite lastnosti na zavihku Lastnosti:

   1. Vnesite prikazno ime koraka.

   2. Če želite, da uporabniki za dokončanje koraka vnesejo podatke, izberite ustrezno polje na spustnem seznamu.

   3. Če želite, da uporabniki za dokončanje koraka pred nadaljevanjem na naslednjo stopnjo procesa izpolnijo polje, izberite Zahtevano.

   4. Ko končate, kliknite Uporabi.

 8. Procesu dodajte razvejitev (pogoj). Če želite dodati pogoj razvejitve:

  1. Z zavihka Komponente komponento Pogoj povlecite na znak + med dvema stopnjama.

   Dodajanje pogoja poteku poslovnega procesa

  2. Kliknite pogoj in nato določite lastnosti na zavihku Lastnosti. Če želite več informacij o lastnostih razvejitve, glejte Izboljšanje potekov poslovnega procesa z razvejitvijo. Ko dokončate določanje lastnosti za pogoj, kliknite Uporabi.

 9. Dodajte potek dela. Če želite priklicati potek dela:

  1. Komponento Potek dela povlecite z zavihka Komponente na stopnjo ali element Globalni potek dela v oblikovalniku. Kam boste dodali potek dela, je odvisno od naslednjega:

   • Potek dela povlecite na stopnjo, če želite, da se potek dela sproži ob začetku ali koncu stopnje. Komponenta poteka dela mora temeljiti na isti primarni entiteti kot stopnja.

   • Potek dela povlecite na element globalnega poteka dela, če želite, da se potek dela sproži, ko je proces aktiviran ali arhiviran (ko se stanje spremeni v Končano ali Opuščeno). Komponenta poteka dela mora temeljiti na isti primarni entiteti kot proces.

  2. Kliknite potek dela in nato določite lastnosti na zavihku Lastnosti:

   1. Vnesite prikazno ime.

   2. Izberite, kdaj naj se potek dela sproži.

   3. Poiščite obstoječ aktivni potek dela na zahtevo, ki ustreza entiteti stopnje, ali ustvarite nov potek dela tako, da kliknete Novo.

   4. Ko končate, kliknite Uporabi.

   Če želite več informacij o potekih dela, glejte Procesi poteka dela.

 10. Če želite preveriti potek poslovnega procesa, v vrstici z dejanji kliknite Preveri.

 11. Če želite proces med urejanjem shraniti kot osnutek, v vrstici z dejanji kliknite Shrani.

  Pomembno

  Dokler je proces v stanju osnutka, ga uporabniki ne morejo uporabljati.

 12. Če želite proces aktivirati in ga omogočiti za uporabo v ekipi, v vrstici z dejanji kliknite Aktiviraj.

Nasvet

Tu je nekaj nasvetov, ki si jih je pri delu s potekom opravila v oknu oblikovalnika vredno zapomniti:

 • Če želite narediti posnetek okna poteka poslovnega procesa, v vrstici z dejanji kliknite Posnetek. To je uporabno, če na primer želite proces deliti s članom ekipe, da poda svoje komentarje.
 • Uporabite mini zemljevid, da se lahko hitro pomaknete do različnih delov postopka. To je uporabno v primeru zapletenega postopka, ki izginja z zaslona.
 • Če želite dodati opis za poslovni proces, pod imenom procesa v levem kotu okna poteka poslovnega procesa kliknite Podrobnosti. ki lahko vsebuje največ 2000 znakov.

Urejanje poteka poslovnega procesa

Če želite urejati poteke poslovnih procesov v programu Dynamics 365, Odprite Nastavitve > Procesi. in nato izberite pogled Poteki poslovnega procesa.

Izbira pogleda potekov poslovnih procesov

Ko kliknete ime poteka poslovnega procesa, ki ga želite urediti, se odpre v oblikovalniku, kjer lahko opravite želene posodobitve. Če želite preimenovati proces ali dodati opis in si ogledati dodatne informacije, pod imenom procesa razširite možnost Podrobnosti.

Razširjen razdelek s podrobnostmi poteka poslovnega procesa

Druge stvari, ki jih je dobro vedeti o potekih poslovnih procesov

Urejanje stopenj
Poteki poslovnega procesa imajo lahko do 30 stopenj.

Dodate ali spremenite lahko te lastnosti stopnje:

 • Ime stopnje

 • Entiteta. Spremenite lahko entiteto katere koli stopnje razen prve.

 • Kategorija stopnje. Kategorija omogoča združevanje stopenj glede na vrsto ukrepa. To je uporabno za poročila, ki združujejo zapise glede na njihovo stopnjo. Možnosti za kategorijo stopnje so na voljo iz globalnega nabora možnosti Kategorija stopnje. V ta globalni nabor možnosti lahko dodajate dodatne možnosti in spreminjate oznake obstoječih možnosti, če želite. Če želite, lahko te možnosti tudi izbrišete, vendar priporočamo, da obdržite obstoječe možnosti. Če možnost izbrišete, ne boste mogli znova dodati poponoma enake možnosti. Če ne želite, da se uporabijo, spremenite oznako na »Ne uporabljaj«.

 • Odnos. Vnesite odnos, če predhodna stopnja v procesu temelji na drugi entiteti. Za stopnjo, ki se trenutno določa, izberite možnost Izbira odnosov, da določite odnos, ki bo uporabljen pri premikanju med dvema stopnjama. Izbiro odnosa priporočamo zaradi naslednjih prednosti:

  • Odnosi imajo pogosto določene preslikave map, ki samodejne prenesejo podatke med zapisi, pri čemer se zmanjša vnos podatkov.

  • Ko v vrstici procesa za zapis izberete Naslednja stopnja, bodo vsi zapisi, ki uporabljajo ta odnos, navedeni v poteku procesa, s čimer se spodbuja ponovna uporaba zapisov v procesu. Poleg tega lahko uporabite poteke dela za avtomatizacijo ustvarjanja zapisov, tako da uporabnik lahko preprosto izbere zapis, namesto da ga ustvari. Tako se proces še dodatno izboljša.

  Urejanje korakov
  Vsaka stopnja lahko vsebuje največ 30 korakov.

  Dodaj vejo
  Če želite izvedeti, kako stopnji dodati vejo, glejte Izboljšanje potekov poslovnih procesov z razvejevanjem.

  Če želite, da bo potek poslovnega procesa osebam na voljo za uporabo, morate naročiti poslovni proces, omogočiti varnostne vloge in ga aktivirati.

  Nastavitev vrstnega reda poteka procesa
  Če za entiteto obstaja več kot en potek poslovnega procesa (vrsta zapisa), morate nastaviti, kateri proces je samodejno dodeljen novim zapisom. V ukazni vrstici izberite Potek procesa naročila. Za nove zapise ali zapise, ki še imajo povezanega poteka procesa, se uporabi prvi potek poslovnega procesa, do katerega ima uporabnik dostop.

  Omogoči varnostne vloge
  Osebe bodo lahko uporabljale le poteke poslovnega procesa, ki so povezani z varnostnimi vlogami, dodeljenimi uporabniškemu računu osebe. Privzeto lahko samo varnostne vloge Skrbnik sistema in Prilagojevalec sistema vidijo nove poteke poslovnega procesa.

 • Če želite nastaviti te vloge, v ukazni vrstici izberite Omogoči varnostne vloge. Izberete lahko možnost Omogoči za vse ali Omogoči le za izbrane varnostne vloge.

 • Če izberete Omogoči le za izbrane varnostne vloge, lahko izberete, katere varnostne vloge bodo omogočale dostop do poteka poslovnega procesa.

  Aktiviraj
  Preden lahko kdor koli uporabi potek poslovnega procesa, ga morate aktivirati. V ukazni vrstici izberite Aktiviraj. Ko potrdite aktivacijo, je potek poslovnega procesa pripravljen za uporabo. Če ima potek poslovnega procesa napake, ga ne boste mogli aktivirati, dokler napak ne odpravite.

Glejte tudi

Pregled poteka poslovnega procesa
Izboljšanje potekov poslovnega procesa z razvejitvijo
Ustvarjanje mobilnega poteka opravil
Dodajanje poslovnih procesov, pripravljenih za uporabo
Ustvarjanje pravil poslovanja in priporočil za uveljavitev logike na obrazcu
Ustvarjanje poslovne logike po meri s procesi
Proces poteka dela