Premisleki ob načrtovanju glavnih obrazcev

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Glavni obrazci so primarni uporabniški vmesnik, v katerem uporabniki prikažejo podatke in ravnajo z njimi. Glavni obrazci ponujajo najširši nabor možnosti in so na voljo za aplikacije, ki temeljijo na modelu, razen za Dynamics 365 za telefone.

Eden od pomembnih ciljev pri oblikovanju glavnih obrazcev je, da jih oblikujete enkrat in uvajate povsod. Isti glavni obrazec, ki ga oblikujete za aplikacijo, ki temelji na modelu, ali spletno aplikacijo Dynamics 365 Customer Engagement, se uporablja tudi za Dynamics 365 za Outlook in Dynamics 365 za tablične računalnike. Prednost takega pristopa je, da vam sprememb ni treba vključiti v več obrazcev. Vendar pa obstaja več pomembnih dejavnikov, ki jih morate upoštevati pri oblikovanju teh obrazcev.

Obrazci po meri za različne skupine

Ker lahko ustvarite več glavnih obrazcev in dodelite različne varnostne vloge vsakemu obrazcu, lahko različnim skupinam v organizaciji zagotovite obrazce, ki so optimizirani za njihov način uporabe programa. Vsaki skupini lahko zagotovite tudi različne možnosti, da lahko izbirajo med različnimi obrazci. Več informacij: Nadzor dostopa do obrazcev

Pričakujete lahko, da bodo upravitelji in odločevalci želeli obrazce, ki so optimizirani za zagotavljanje hitrih sklicev na ključne podatkovne točke. Raje bodo videli grafikone kot sezname in morda ne bodo dosti vnašali podatke.

Osebe, ki so v neposrednem stiku s strankami, bodo potrebovale obrazce, prirejene za opravila, ki jih najpogosteje izvajajo. Morda bodo želeli obrazce, ki omogočajo najbolj učinkovit vnos podatkov.

Ugotoviti boste morali, kaj osebe v vaši organizaciji želijo in potrebujejo. Pogosto gre za iterativni postopek, v katerem zbirate mnenja, poskušate različne stvari in ustvarite obrazce, ki jih osebe lahko uporabljajo. Imejte v mislih, da imate na voljo različna orodja in da vam ni treba vsega storiti v obrazcu. Uporabite pravila poslovanja, procese poteka dela, pogovorna okna in poteke poslovnega procesa skupaj z obrazci, da zagotovite rešitev, ki deluje v organizaciji.

To boste morali uravnotežiti glede na čas, ki ga želite porabiti za upravljanje obrazcev. Ustvarjanje in urejanje obrazcev je relativno preprosto, toda več obrazcev ustvarite, več jih morate tudi upravljati.

Razlike v predstavitvi

Čeprav vam ni treba upravljati več obrazcev za vsako predstavitev, morate upoštevati, kako se razlike v predstavitvi pojavijo v glavnem obrazcu. V temi Predstavitve glavnega obrazca so opisani različni načini, kako je mogoče predstaviti glavne obrazce. Primarne stvari, ki jih morate upoštevati, so:

  • Dynamics 365 za tablične računalnike ne podpira dodajanja spletnih virov slik, HTML ali Silverlight.

  • Postavitev obrazcev Dynamics 365 za tablične računalnike se ustvari samodejno glede na glavni obrazec. Ni posebnega urejevalnika obrazcev za obrazce Dynamics 365 za tablične računalnike. Preveriti morate, ali predstavitev obrazca deluje na obeh odjemalcih.

  • Če imate nepodprte skripte, ki komunicirajo z elementi DOM v spletnem programu, ti skripti ne bodo delovali v obrazcih Dynamics 365 za tablične računalnike, ker enaki elementi DOM niso na voljo.

  • Obrazci podokna za branje v programu Dynamics 365 za Outlook ne omogočajo izvajanja skriptov. Vidnost elementov obrazca je odvisna od privzete nastavitve in je med izvajanjem ni mogoče spreminjati s skripti.

Učinkovitost obrazcev

Obrazci, ki se nalagajo počasi ali se ne odzivajo hitro, lahko zmanjšajo produktivnost in uvajanje uporabnika v sistem. V temi Optimiziranje učinkovitosti delovanja obrazca je na voljo veliko priporočil, ki jih je dobro upoštevati pri oblikovanju obrazcev, da prilagoditve ne bodo zmanjšale učinkovitosti obrazcev.

Glejte tudi

Ustvarjanje in načrtovanje obrazcev
Ustvarjanje in urejanje obrazcev za hitro ustvarjanje
Ustvarjanje in urejanje obrazcev za hitri vpogled
Predstavitve glavnega obrazca
Optimiziranje učinkovitosti delovanja obrazca