Ustvarjanje poslovne logike po meri prek procesov

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Opredelitev in uveljavljanje doslednih poslovnih procesov je eden od glavnih razlogov za uporabo aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Dosledni procesi osebam, ki uporabljajo sistem, omogočajo, da se osredotočijo na svoje delo in se pri tem ne obremenjujejo s postopki iz priročnika. Procesi so lahko preprosti ali zapleteni in se sčasoma lahko spremenijo.

Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement vključujejo pet vrst procesov – vsak izmed njih ima svoj namen:

## Kdaj uporabiti potek poslovnega procesa – Uporabite potek poslovnega procesa, kadar želite, da se osebje premika skozi iste stopnje in sledi enakim korakom za interakcijo s stranko. Z uporabo poteka poslovnega procesa lahko na primer dosežete, da vsi uporabniki obravnavajo zahteve za storitev Customer Service na enak način ali da osebje pred posredovanjem naročila pridobi ustrezno dovoljenje.

Vaše okolje vključuje številne poteke poslovnega procesa, pripravljene za uporabo, za pogosta opravila za prodajo, storitve in trženje, ki jih lahko uporabite z manjšimi spremembami ali brez sprememb. Ustvarite pa lahko tudi svoje lastne poteke. Če želite o potekih poslovnega procesa izvedeti več, glejte naslednje teme:

Kdaj uporabljati mobilne poteke opravila

Oblikujete lahko tudi vrsto poteka poslovnega procesa, ki se imenuje potek opravila v programu Dynamics 365 za telefone ali Dynamics 365 za tablične računalnike na podlagi pogostih opravil, ki jih izvajajo uporabniki. Če morajo na primer po srečanjih s strankami pogosto opraviti niz korakov za nadaljnje delo, ustvarite potek opravila. Ko uporabniki tapnejo novo opravilo v mobilni aplikaciji, jih potek opravila vodi od začetka do konca, da ne preskočijo kakšnega pomembnega koraka. Če želite o potekih opravila izvedeti več, glejte naslednje teme:

Kdaj uporabljati poteke dela

S poteki dela lahko avtomatizirate poslovne procese v zakulisju. Poteke dela običajno sprožijo sistemski dogodki, tako da uporabniku ni treba vedeti, da se poteki dela izvajajo. Poteki dela, ki delujejo v ozadju, so »asinhroni«. Poteke dela lahko nastavite tudi tako, da jih ročno zaženejo uporabniki. kadar želite avtomatizirati pogosta opravila, kot so samodejno pošiljanje potrditvenega e-poštnega sporočila stranki ob odpošiljanju naročila. Poteki dela, ki delujejo v realnem času, so »sinhroni«. Če želite več informacij o potekih dela, glejte Procesi poteka dela

Kdaj uporabiti dejanja

Dejanja uporabite, kadar želite avtomatizirati niz ukazov v sistemu. Z dejanji lahko razširite nabor besedišča, ki je na voljo za razvijalce, ki se izražajo o poslovnih procesih. Dejanje uporabi osnovne glagole, kot so ustvariti, posodobiti, izbrisati in dodeliti, ki jih ponuja sistem, in ustvari več ekspresivnih glagolov, kot so odobriti, stopnjevati, usmeriti ali načrtovati. Če se definicija poslovnega procesa spremeni, lahko nekdo, ki ni razvijalec, uredi dejanje, tako da kode ni treba spreminjati. Če želite izvedeti več o dejanjih, glejte Dejanja

Kdaj uporabljati Microsoft Flow

Microsoft Flow uporabite, kadar nameravate ustvariti avtomatizirane poteke dela, ki izvajajo dejanja med vašim okoljem in priljubljenim programom ali storitvijo, kot so Customer Engagement, Twitter, Dropbox, storitve Google, Office 365 in SharePoint. Sprožite lahko potek, ki temelji na določenem dejanju, ali iz njega prikličete dejanje v programu. Več informacij: Uporaba storitve Microsoft Flow za avtomatizacijo procesov med storitvami

Kje lahko ustvarim procese?

Do procesov lahko dostopate po dveh poteh:

  • Nastavitve > Procesi. V aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement ta pot omogoča najlažji dostop in hkrati dovoljuje uporabo pogledov, določenih za entiteto »Proces«, vključno z vsemi pogledi po meri.

  • V raziskovalcu rešitev. Komponente > Procesi. Ta pot omogoča priročen dostop, kadar z orodjem za prilagajanje izvajate druga prilagajanja.

    Posamezne poteke poslovnih procesov je prav tako mogoče urediti z uporabo gumba Uredi proces v ukazni vrstici za obrazce, kjer je potek poslovnega procesa aktiven.

Kdo lahko ustvari procese?

Le osebe z varnostnimi vlogami skrbnik sistema, prilagojevalec sistema ali izvršni direktor – poslovni direktor lahko ustvarjajo procese, ki veljajo za celotno organizacijo. Osebe z drugimi vlogami lahko ustvarijo procese z omejeno ravnjo dostopa. Osebe z uporabniškim dostopom lahko na primer ustvarijo poteke dela za lastno uporabo z zapisi, ki jih imajo v lasti.

Spodnja tabela prikazuje raven dostopa procesov na osnovi privzetih varnostnih vlog.

Varnostna vloga Raven dostopa
Izvršni direktor – Poslovni direktor Organizacija
Skrbnik sistema Organizacija
Prilagojevalec sistema Organizacija
Podpredsednik trženja Nadrejene: podrejene poslovne enote
Podpredsednik prodaje Nadrejene: podrejene poslovne enote
Vodja storitev v programu Poslovna enota
Vodja trženja Poslovna enota
Vodja prodaje Poslovna enota
Vodja načrtovanja Poslovna enota
Predstavnik storitve Customer Service Uporabnik
Strokovnjak za trženje Uporabnik
Prodajalec Uporabnik
Razporejevalnik Uporabnik

Opomba

Medtem ko lahko uporabniki ustvarijo potek poslovnega procesa, sprotni potek dela ali procese dejanja, bodo za aktivacijo potrebovali naslednje pravice: Aktiviraj poteke poslovnega procesa ali Aktiviraj sprotne procese.

Več o potekih dela in dejanjih

Procesi lahko preverjajo pogoje, uporabljajo logiko razvejevanja in izvajajo dejanja. Ta dejanja izvajajo v več korakih. Naslednja tabela opisuje razpoložljive korake v procesih poteka dela in dejanja. Če želite več podrobnosti, si oglejte teme za vsako vrsto procesa.

Korak Vrsta procesa Opis
Stopnja Potek dela, dejanje Stopnje olajšajo branje in razlagajo logiko poteka dela. Vendar pa stopnje ne vplivajo na logiko ali obnašanje potekov dela. Če ima proces različne stopnje, mora stopnja vsebovati vse korake procesa.
Preveri pogoj Potek dela, dejanje Logična izjava »če <pogoj>, potem«.

Preverite lahko vrednosti za zapis, po katerem se izvaja potek dela, kateri koli zapis, ki je s tem zapisom v odnosu N:1, ali kateri koli zapis, ustvarjen v prejšnjih korakih. Na podlagi teh vrednosti lahko določite dodatne korake, če je pogoj true.
Pogojno razvejevanje Potek dela, dejanje Logična izjava »sicer-če-potem«, urednik uporablja besedilo »V nasprotnem primeru, če <pogoj>, potem:«

Izberite stanje preverjanja, ki ste ga predhodno določili, in lahko mu dodate pogojno razvejitev za določanje dodatnih korakov, ko je vrnjeno stanje preverjanja false.
Privzeto dejanje Potek dela, dejanje Logični stavek »else«. urednik uporablja besedilo »Otherwise:«

Izberite stanje preverjanja, pogojno razvejitev, stanje čakanja ali vzporedno vejo čakanja, ki ste jo predhodno določili, in lahko uporabite privzeto dejanje za določanje korakov za vse primere, ki se ne ujemajo z merili, določenimi v pogoju ali v elementih veje.
Pogoj za čakanje Potek dela le v ozadju Poteku dela v ozadju omogoča, da se začasno zaustavi, dokler niso izpolnjena merila, določena v pogoju. Ko so pogoji v skupnem pogoju na čakanje izpolnjeni, se potek dela samodejno znova zažene.
Vzporedne veje za čakanje Potek dela le v ozadju Določa alternativen pogoj za čakanje za potek dela v ozadju z ustreznimi dodatnimi koraki, ki se izvedejo le, če je dosežen začetni pogoj. Z vzporednimi vejami za čakanje lahko v logiki poteka dela ustvarite časovne omejitve. Te pomagajo preprečiti, da bi potek dela v nedogled čakal na izpolnitev pogoja, določenega v skupnem pogoju za čakanje.
Dodeli vrednost Dejanje Nastavi vrednost spremenljivke ali izhodnega parametra v procesu.
Ustvari zapis Potek dela, dejanje Ustvari nov zapis za entiteto, in atributom dodeli vrednosti.
Posodobi zapis Potek dela, dejanje Posodobite lahko zapis, po katerem se izvaja potek dela, kateri koli zapis, ki je s tem zapisom v odnosu N:1, ali kateri koli zapis, ustvarjen v prejšnjih korakih.
Dodeli zapis Potek dela, dejanje Dodelite lahko zapis, po katerem se izvaja potek dela, kateri koli zapis, ki je s tem zapisom v odnosu N:1, ali kateri koli zapis, ustvarjen v prejšnjih korakih.
Pošlji e-pošto Potek dela, dejanje Pošlje e-pošto. Izbirate lahko med ustvarjanjem novega e-poštnega sporočila ali uporabo predloge e-poštnega sporočila, konfigurirane za entiteto zapisa, po kateri se izvaja potek dela, ali katero koli entiteto, ki je s to entiteto v odnosu N:1, ali entiteto za kateri koli zapis, ustvarjen v prejšnjih korakih.
Začni podrejeni potek dela Potek dela, dejanje Zažene proces poteka dela, ki je bil konfiguriran kot podrejeni potek dela.
Spremeni stanje Potek dela, dejanje Spremeni stanje zapisa, po katerem se izvaja proces, kateri koli zapis, ki je s tem zapisom v odnosu N:1, ali kateri koli zapis, ustvarjen v prejšnjih korakih.
Ustavi potek dela Potek dela, dejanje Ustavi trenutni potek dela ali dejanje. Nastavite lahko stanje Uspešno ali Preklicano in določite sporočilo o stanju.
Korak po meri Potek dela, dejanje Zagotavlja razširitve logičnih elementov, ki so privzeto na voljo. Koraki so lahko pogoji, dejanja, drugi koraki ali kombinacije teh elementov. Razvijalci lahko ustvarijo korake poteka dela po meri. Privzeto niso na voljo nobeni koraki po meri.

Če želite več informacij za razvijalce, si oglejte temo s priročnikom za razvijalce Avtomatiziranje poslovnih procesov v aplikacijah Customer Engagement.

Glejte tudi

Pregled poteka poslovnega procesa
Ustvarjanje poteka poslovnega procesa
Ustvarjanje mobilnega poteka opravil
Proces poteka dela
Dejanja