Pravice, potrebne za prilagajanje

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Uporabniki aplikacije lahko prilagodijo sistem in nekatere svoje prilagoditve celo delijo z drugimi, vendar le uporabniki z ustreznimi pravicami lahko uveljavijo spremembe za vse.

Opomba

V tem razdelku je predpostavljeno, da ste seznanjeni z delom z varnostnimi vlogami. Če želite več informacij o delu z varnostnimi vlogami, glejte Ustvarjanje uporabnikov in dodeljevanje varnostnih vlog.

Varnostni vlogi skrbnik sistema in prilagojevalca sistema

Vsak, ki prilagaja, bo imel varnostno vlogo skrbnika sistema ali prilagojevalca sistema, ki je povezana z njegovim računom. Ti varnostni vlogi vam priskrbita dovoljenja, ki jih potrebujete za prilagoditev aplikacije.

Skrbnik sistema Prilagojevalnik sistema
Ima vsa dovoljenja za prilagajanje sistema. Ima vsa dovoljenja za prilagajanje sistema.
Ogleda si lahko vse podatke v sistemu. Ogleda si lahko samo zapise sistemskih entitet, ki jih ustvari.

Razlika med varnostno vlogo skrbnika sistema in prilagoditelja sistema je, da ima skrbnik sistema pravice za branje večine zapisov v sistemu in lahko vidi vse. Vlogo prilagoditelja sistema dodelite nekomu, ki opravlja naloge prilagajanja, vendar ne sme videti podatkov sistemskih entitet. Preskušanje je pomemben del prilagajanja sistema. Če prilagoditelji sistema ne vidijo nobenih podatkov, bodo morali ustvariti zapise za preskušanje prilagoditev. Prilagoditelji sistema imajo privzeto poln dostop do entitet po meri. Če želite ohraniti iste omejitve, ki veljajo za sistemske entitete, morate spremeniti varnostno vlogo prilagoditelja sistema, tako da je raven dostopa za entitete po meri Uporabnik in ne Organizacija.

Pooblastitev za opravila prilagajanja

Morda boste za nekatera opravila želeli pooblastiti zaupanja vredne ljudi, da bodo lahko uveljavili spremembe, ki jih potrebujejo. Ne pozabite, da ima vsak lahko več varnostnih vlog, ki so povezane z njegovim uporabniškim računom, ter da pravice in pravice za dostop, ki so dodeljene z varnostnimi vlogami, temeljijo na ravni dovoljenja najmanj omejevalno.

To pomeni, da lahko dodelite varnostno vlogo prilagojevalca sistema osebi, ki že ima drugo varnostno vlogo, npr. vodja prodaje. To osebi poleg že obstoječih pravic omogoči tudi prilagajanje sistema. Njegove že obstoječe varnostne vloge vam ni potrebno urejati, varnostno vlogo prilagoditelj sistema pa lahko z uporabniškega računa odstranite, kadar želite.

Preskusne prilagoditve brez prilagoditvenih pravic

Prilagoditve, ki jih naredite z uporabniškim računom, ki nima prilagoditvenih pravic, vedno preskusite. Tako boste zagotovili, da bodo prilagoditve lahko uporabljali tudi tisti, ki nimajo varnostne vloge skrbnik sistema ali prilagoditelj sistema. Za to potrebujete dostop do dveh uporabniških računov, in sicer do računa z varnostno vlogo skrbnik sistema in do računa z varnostnimi vlogami, ki predstavljajo uporabnike prilagoditev.

Pomembno

Če imate le en uporabniški račun, ne poskušajte odstraniti svoje varnostne vloge skrbnika sistema. Sistem vas bo sicer opozoril, če boste to poskušali, vendar če boste nadaljevali, boste morda ugotovili, da odstranjene varnostne vloge ne morete več pridobiti. Večina varnostnih vlog ne dovoli urejanja varnostne vloge uporabnika.

Glejte tudi

Pregled prilagajanja
Uvod v prilagajanje
Pregled rešitev