Pregled rešitev

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Obstajajo rešitve, ki omogočajo nakup ali skupno rabo aplikacije, ki temelji na modelu, ali drug način prenosa te aplikacije iz ene organizacije v drugo. Rešitve so na voljo prek storitve AppSource ali pri neodvisnih razvijalcih programske opreme. Rešitev je datoteka, ki jo lahko uvozite v okolje kot aplikacijo ali z njo v obstoječi aplikaciji uporabite nabor prilagoditev.

Več informacij: Informativni dokument: Vzorci in načela za ustvarjalce rešitev

Opomba

Če ste neodvisni razvijalec programske opreme in ustvarjate aplikacijo, ki jo nameravate distribuirati, boste morali uporabiti rešitve. Več informacij o uporabi rešitev je na voljo v članku Ustvarjanje paketov razširitev in njihova distribucija z rešitvami.

Če vas zanima zgolj prilagoditev storitve Customer Engagement, so za vas pomembne te informacije o rešitvah:

 • Ustvarjanje rešitev je izbirna možnost. Sistem Customer Engagement lahko prilagodite neposredno, ne da bi kadar koli ustvarili rešitev.

 • Pri neposrednem prilagajanju sistema Customer Engagement uporabljate posebno rešitev, imenovano Privzeta rešitev. Ta rešitev vsebuje vse komponente sistema.

 • Privzeto rešitev lahko izvozite in ustvarite varnostno kopijo prilagoditev, ki ste jih določili v organizaciji. To vam bo koristilo v najslabšem primeru.

Komponente rešitve

Komponenta rešitve je del programa, ki ga lahko morda prilagodite. Vse, kar je mogoče vključiti v rešitev, je komponenta rešitve. V nadaljevanju je seznam komponent rešitve, ki si ga lahko ogledate v okviru rešitve:

 • Trak programa

 • Aplikacija

 • Predloga članka

 • Pravilo poslovanja

 • Grafikon

 • Vloga povezave

 • Predloga pogodbe

 • Kontrolnik po meri

 • Nadzorna plošča

 • Predloga e-poštnih sporočil

 • Entity

 • Odnos entitete

 • Polje

 • Varnostni profil polja

 • Obrazec

 • Predloga spajanja dokumentov

 • Sporočilo

 • Nabor možnosti

 • Sklop vtičnikov

 • Obdelaj

 • Korak za obdelavo sporočila sdk

 • Varnostna vloga

 • Končna točka storitve

 • Zemljevid mesta

 • Ponudnik podatkov navidezne entitete

 • Vir podatkov navidezne entitete

 • Spletni vir

  Večina komponent rešitve je ugnezdenih v druge komponente rešitve. Entiteta na primer vsebuje obrazce, poglede, grafikone, polja, odnose entitete, sporočila in pravila poslovanja. Vsaka od teh komponent rešitve zahteva, da entiteta obstaja. Polje ne more obstajati zunaj entitete. Rečemo, da je polje odvisno od entitete. Dejansko obstaja dvakrat toliko vrst komponent rešitve, kot je prikazano na zgornjem seznamu, vendar večina od njih ni vidna v programu.

  Namen komponent rešitve je slediti informacijam o morebitnih omejitvah pri prilagajanju z uporabo upravljanih lastnosti in vseh odvisnosti rešitve, tako da jo je mogoče v celoti izvoziti, uvoziti in (pri upravljanih rešitvah) izbrisati.

Upravljane in neupravljane rešitve

Upravljano rešitev je mogoče po uvažanju odstraniti. Z odstranitvijo rešitve se odstranijo vse njene komponente.

Ko uvozite neupravljano rešitev, se vse njene komponente dodajo v privzeto rešitev. Komponent ni mogoče odstraniti z odstranitvijo rešitve.

Ko uvozite neupravljano rešitev, ki vsebuje komponente rešitve, ki ste jih že prilagodili, se vaše prilagoditve prepišejo s prilagoditvami v neupravljani rešitvi. Tega dejanja ni mogoče razveljaviti.

Pomembno

Neupravljano rešitev namestite le, če želite dodati vse komponente v privzeto rešitev in prepisati vse obstoječe prilagoditve.

Tudi če rešitve ne nameravate distribuirati, boste morda želeli ustvariti in uporabljati neupravljano rešitev ter si tako zagotoviti ločen pogled samo delov programa, ki ste jih prilagodili. S prilagoditvijo določenega dela programa dodate ta del v neupravljano rešitev, ki ste jo ustvarili.

Privzeto rešitev lahko izvozite samo kot neupravljano rešitev.

Če želite ustvariti upravljano rešitev, pri izvažanju rešitve izberite možnost upravljane rešitve. Če ustvarite upravljano rešitev, te rešitve ni mogoče uvoziti nazaj v organizacijo, v kateri ste jo ustvarili. Uvozite jo lahko samo v drugo organizacijo.

Kako so uporabljene rešitve

Vse rešitve so ovrednotene kot plasti za določitev dejanskih operacij aplikacije. Naslednji diagram prikazuje, kako se ovrednotijo upravljane in neupravljane rešitve ter kako bodo njihove spremembe prikazane v vaši organizaciji.

Plasti rešitev

Od dna do vrha:

Sistemska rešitev
Sistemska rešitev je kot upravljana rešitev, ki jo vključuje vsaka organizacija. Sistemska rešitev je definicija vseh za uporabo pripravljenih komponent sistema.

Upravljane rešitve
Z upravljanimi rešitvami lahko spremenite komponente rešitve sistema in dodate nove komponente. Če je nameščenih več upravljanih rešitev, je prva nameščena rešitev pod upravljano rešitvijo, ki je bila nameščena pozneje. To pomeni, da lahko z drugo nameščeno rešitvijo prilagodite rešitev, ki je bila nameščena pred njo. Če pride do spora definicij upravljanih rešitev, obvelja splošno pravilo »Uveljavi se zadnja«. Če odstranite upravljano rešitev, se uveljavi upravljana rešitev pod njo. Če odstranite vse upravljane rešitve, se uporabi privzeto vedenje, opredeljeno v okviru sistemske rešitve.

Neupravljane prilagoditve
Neupravljane prilagoditve so vse spremembe, ki ste jih izvedli v organizaciji na podlagi neupravljane rešitve. Sistemska rešitev določa, katere dele je mogoče prilagoditi z upravljanimi lastnostmi. Izdajatelji upravljanih rešitev lahko na enak način omejijo vaše zmožnosti prilagoditve komponent rešitve, ki jih dodajo v svojo rešitev. Prilagodite lahko vse komponente rešitve, ki ne vključujejo upravljanih lastnosti, ki vam preprečujejo njihovo prilagoditev.

Vedenje programa
To je vsebina, ki je dejansko prikazana v vaši organizaciji – privzeta sistemska rešitev, vse upravljane rešitve in vse neupravljane prilagoditve, ki ste jih uporabili.

Upravljane lastnosti

Nekaterih komponent ni mogoče prilagoditi. Te komponente v sistemski rešitvi vključujejo metapodatke, ki vam preprečujejo, da jih prilagodite. Imenujejo se upravljane lastnosti. Izdajatelj upravljane rešitve lahko nastavi tudi upravljane lastnosti, ki onemogočajo prilagajanje njihove rešitve na določene načine, ki jim niso po godu.

Odvisnosti rešitve

Glede na razvrstitev upravljanih rešitev v plasteh so lahko nekatere upravljane rešitve odvisne od komponent rešitve v drugih upravljanih rešitvah. Nekateri izdajatelji rešitve bodo to izkoristili za ustvarjanje modularnih rešitev. Morda boste morali najprej namestiti »osnovno« upravljano rešitev in šele nato drugo upravljano rešitev, s katero boste lahko dodatno prilagodili komponente osnovne upravljane rešitve. Druga upravljana rešitev je odvisna od komponent rešitve, ki so del prve rešitve.

Sistem sledi tem odvisnostim med rešitvami. Če poskusite namestiti rešitev, ki zahteva osnovno rešitev, ki ni nameščena, je ne boste mogli namestiti. Prikazalo se bo sporočilo, da rešitev zahteva predhodno namestitev druge rešitve. Na enak način zaradi odvisnosti ni mogoče odstraniti osnovne rešitve, če je rešitev, ki je odvisna od nje, še vedno nameščena. Preden lahko odstranite osnovno rešitev, morate odstraniti odvisno rešitev.

Glejte tudi

Uvod v prilagajanje
Pravice, potrebne za prilagajanje