Uporaba raziskovalca rešitev

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

V podoknu za krmarjenje na levi stran raziskovalca rešitev se lahko pomikate po hierarhiji vozlišč, kot prikazuje ta posnetek zaslona:

Privzeta rešitev s strnjenimi entitetami

Opomba

Pri uporabi orodij za prilagajanje v raziskovalcu rešitev uporabljajte miško in tipkovnico. Ta del programa ni optimiziran za upravljanje na dotik.

Ko izberete posamezno vozlišče, se prikaže seznam komponent rešitve. Dejanja, ki so na voljo v ukazni vrstici, se spreminjajo glede na kontekst izbranega vozlišča in glede na to, ali je rešitev privzeta ali upravljana rešitev. Pri neupravljanih rešitvah, ki niso privzeta rešitev, lahko z ukazom Dodaj obstoječo dodate komponente rešitve, ki jih rešitev še ne vključuje.

Pri upravljanih rešitvah ni na voljo nobenih ukazov in prikazano bo to sporočilo:

Opomba

Komponent v upravljani rešitvi ne morete neposredno urejati. Če so upravljane lastnosti za komponente rešitve nastavljene tako, da omogočajo prilagajanje, jih lahko uredite v območju za prilagoditve ali v drugi neupravljani rešitvi.

Poiščite komponento rešitve v privzeti rešitvi in jo poskusite urediti ali jo dodajte v drugo neupravljano rešitev, ki ste jo ustvarili. Komponente rešitve morda ne bo mogoče prilagoditi. Več informacij: Upravljane lastnosti

Številne prilagoditve, ki jih boste želeli izvesti, bodo vključevale entitete. Če razširite vozlišče Entitete, se prikaže seznam vseh entitet v sistemu, ki jih je mogoče nekako prilagoditi. Nato lahko razširite posamezne entitete in si ogledate komponente rešitve, ki so del teh entitet, kot je prikazano s primerom entitete kupca na naslednjem posnetku zaslona:

Privzeta rešitev s prikazom razširjene entitete kupca

Podrobnosti o prilagajanju posameznih komponent rešitve, prikazanih v raziskovalcu rešitev, so na voljo v teh temah:

  • Za prilagoditve entitet, odnosov entitet, polj in sporočil glejte razdelek Metapodatki.

  • Za obrazce entitet glejte razdelek Obrazci.

  • Za procese glejte razdelek Procesi.

  • Za pravila poslovanja glejte razdelek Pravila poslovanja.