Sprememba skladiščne lokacije zaloge (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Prenos zaloge je, ko spremenite skladiščno lokacijo zaloge izdelka.

Če se na primer odločite izdelek A prenesti iz skladišča 1 na tovornjak 2, morate ustvariti zapis o prenosu zaloge. Nato navedite izdelek, ki se prenaša iz ene lokacije na drugo.

Ko prenašate zaloge, se v zapisu o prenosu zaloge samodejno ustvari zapis o prilagoditvi zaloge.

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Prenos zaloge.

  2. V ukazni vrstici na vrhu kliknite Prenos zaloge. Prikaže se novo pojavno okno.

    Opomba

    Zapisa o prenosu zaloge ne ustvarjajte z možnostjo +Novo.

  3. Izberite Izvorno skladišče; to je lokacija, kjer je zaloga trenutno shranjena.

  4. Izberite Ciljno skladišče; to lokacija, na katero se bo zaloga premaknila.

  5. V polje Prenesena količina vnesite količino, ki jo želite prenesti. Ne pozabite, da ne morete prenesti večje količine, kot je navedena v polju Razpoložljiva količina.

  6. Kliknite Prenesi.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Konfiguracija in nastavitev sredstev strank
Ustvarjanje naročilnice
Ustvarjanje prilagoditve zaloge
Ogled zaloge izdelka
Ustvarjanje vračila dobavitelju
Obdelava vračila
Ustvarjanje skladišča
Ustvarjanje izdelka ali storitve
Uporabniški vodnik