Nastavitev stanja rezervacij (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Stanja rezervacij vam omogočajo ustvarjanje več podstanj, ki so preslikana v vsako stanje rezervacije, tako da so edinstveni poslovni postopki vašega podjetja natančneje opredeljeni.

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo, nato izberite Dejavna stanja rezervacij.

  2. Na zaslonu Dejavna stanja rezervacij kliknite +Novo.

  3. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke.

    • Izberite vrednost po meri za možnost Barva stanja, da določite, katera barva bo na plošči za načrtovanje prikazana za časovni okvir urnika vira.

    • Če želite preslikati podstanje v nadrejeno stanje, v polju Stanje rešitve Field Service izberite vrednost.

    Opomba: Za načrtovane in preklicane rezervacije lahko nastavite privzeto stanje tako, da greste v možnosti Nastavitve za Field Service v razdelku Splošno. Za več informacij: Konfiguracija privzetih nastavitev

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Ustvarjanje delovnega naloga
Nastavitev poštnih številk
Nastavitev pravil rezervacij
Nastavitev področij
Uporabniški vodnik