Nastavitev plačilnih pogojev za naročilnice (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Plačilni pogoji v storitvi Dynamics 365 for Field Service se uporabljajo predvsem v povezavi z naročilnicami. Vodja nabave lahko določi pogoje, ko ustvarja naročilnico.

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo, nato izberite Plačilni pogoji.

  2. Na zaslonu Dejavni plačilni pogoji v zgornjem levem kotu kliknite +Novo.

  3. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke, nato kliknite Shrani.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Ustvarjanje naročilnice
Ogled zaloge izdelka
Nastavitev pogodb s stranko
Nastavitev podstanj pogodbe
Nastavitev kod davkov
Uporabniški vodnik