Integracija rešitve Field Service

Partnersko rešitev Field Service za Dynamics 365 for Customer Engagement je zdaj mogoče namestiti na partnerski portal (najprej je treba namestiti Field Service za Dynamics 365 for Customer Engagement in Partner Portal Solutions). Ko je ta rešitev nameščena, si lahko stranke in partnerji ogledajo različne dele razdelka Field Service programa Dynamics 365 for Customer Engagement na partnerskem portalu. Nekatere razpoložljive entitete, ki si jih je mogoče ogledati, so sredstva, delovni nalogi in računi.

Ogled pogodb na partnerskem portalu

Stranke si lahko ogledajo aktivne in potekle pogodbe na portalu, ki so povezane z njihovim računom na partnerskem portalu, če imajo ustrezno spletno vlogo in je pogodba primerno ustvarjena. Imeti morajo spletno vlogo »Odobritelj stranke rešitve Field Service« ali »Pregledovalec stranke rešitve Field Service«.

Če želite ustvariti ali urediti pogodbo, da bo vidna na portalu

 1. V aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement pojdite v možnost Field Service > Izvedba storitve > Pogodbe.
 2. Izberite pogodbo ali izberite + Novo na vrhu strani, da ustvarite novo.
 3. V polje Račun storitve na zavihku Splošno vnesite račun, s katerim je stranka povezana.
 4. Potrdite polje Prikaži stranki.

Stranka se lahko zdaj vpiše v portal, odpre možnost Field Service > Pogodbe in spremeni filter v Vse pogodbe, da prikaže pogodbe, ustvarjene v programu Dynamics 365 for Customer Engagement. Na strani bodo prikazane osnovne informacije in stranka lahko izbere pogodbo, da si ogleda dodatne podrobnosti o njej.

Ogled pogodb na partnerskem portalu

Ogled sredstev na partnerskem portalu

Stranke si lahko ogledajo obstoječa sredstva, ki so povezana z njihovim računom na partnerskem portalu, če imajo ustrezno spletno vlogo in je sredstvo primerno ustvarjeno. Imeti morajo spletno vlogo »Odobritelj stranke rešitve Field Service« ali »Pregledovalec stranke rešitve Field Service«.

Če želite ustvariti ali urediti sredstvo, da bo vidno na portalu

 1. V aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement pojdite v možnost Field Service > Izvedba storitve > Sredstva stranke.
 2. Izberite sredstvo ali izberite + Novo na vrhu strani, da ustvarite novega.
 3. Nastavite Račun na račun, s katerim je stranka povezana, in potrdite polje Prikaži stranki.

Stranka se lahko zdaj vpiše v portal in se pomakne do možnosti Field Service > Sredstva, da si ogleda sredstva, ustvarjena v programu Dynamics 365 for Customer Engagement. Stranka bo lahko za vsako sredstvo, povezano z njenim računom, videla, s katerim nadrejenim ali glavnim sredstvom je sredstvo povezano.

Ogled sredstev na partnerskem portalu

Ogled delovnih nalogov za rešitev Field Service na partnerskem portalu

Stranke si lahko ogledajo aktivne in neaktivne delovne naloge, ki so povezani z njihovim računom na partnerskem portalu, če imajo ustrezno spletno vlogo in je bil delovni nalog primerno ustvarjen. Imeti morajo spletno vlogo »Odobritelj stranke rešitve Field Service« ali »Pregledovalec stranke rešitve Field Service«.

Opomba

Delovni nalog mora biti opredeljen za ogled v programu Dynamics 365 for Customer Engagement, preden si ga je mogoče ogledati na portalu.

Če želite opredeliti delovni nalog za ogled na portalu

 1. V aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement pojdite v možnost Field Service > Delovni nalog in razpored > Delovni nalogi.
 2. Izberite delovni nalog, ki ga želite urediti, ali izberite + Novo, da ustvarite novega.
 3. V Račun storitve vnesite račun, s katerim je stranka povezana, in potrdite polje Prikaži stranki, da omogočite stranki ogled na portalu.

Po vpisu v portal se lahko stranke pomaknejo v možnost Field Service > Delovni nalogi in si ogledajo delovne naloge, ki so povezani z njihovim računom.

Ogled delovnih nalogov na partnerskem portalu

Ogled računov za rešitev Field Service na partnerskem portalu

Stranke si lahko ogledajo aktivne in neaktivne račune na portalu, ki so povezani z njihovim računom na partnerskem portalu, če imajo ustrezno spletno vlogo in je bil delovni nalog primerno ustvarjen. Imeti morajo spletno vlogo »Odobritelj stranke rešitve Field Service« ali »Pregledovalec stranke rešitve Field Service«.

Opomba

Račun mora biti opredeljen za ogled v programu Dynamics 365 for Customer Engagement, preden si ga je mogoče ogledati na portalu.

Če želite opredeliti račun za ogled na portalu

 1. V aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement pojdite v možnost Field Service > Izvedba storitve > Računi.
 2. Izberite račun za urejanje ali izberite gumb + Novo, da ustvarite novega. Zagotovite, da je račun prikazan v razdelku Račun spustnega menija v zgornjem levem delu strani.
 3. Vnesite potrebne podrobnosti za račun in zagotovite, da je bilo izbrano polje Prikaži stranki.

Po prijavi v portal si lahko stranka ogleda račune v možnosti Field Service > Računi.

Ogled računov za rešitev Field Service na partnerskem portalu

Samodejno porazdeljevanje priložnosti želenim partnerjem

Partnerjem lahko samodejno porazdelite priložnosti na podlagi nabora kriterijev, ki določijo najboljšega partnerja za opravljanje določenega dela. Vgrajene metrike za dodeljevanje priložnosti najprej določijo, kateri partnerji so na voljo za prevzem priložnosti. Ta tabela prikazuje faktorje, ki se uporabljajo za določanje razpoložljivosti partnerja.

Zmogljivost Zmogljivost partnerja je največje število priložnosti, ki jih partner lahko hkrati obravnava. To vrednost je mogoče prilagoditi na strani podrobnosti o računu za vsakega partnerja. Zmogljivost vključuje priložnosti v obravnavi ter priložnosti, ki jih partner še ni sprejel. Ne vključuje internih priložnosti, ki jih je ustvaril ta partner.
Predvideni prihodki Nastavite lahko obseg z najmanjšo in največjo vrednostjo za predvideni dohodek na strani podrobnosti o računu za vsakega partnerja. Če predvideni prihodek za priložnost spada v ta obseg, bo partner na voljo za dodelitev priložnosti.
Območje Območja so geografske regije, ki so dodeljene računu partnerja. Če naslov stranke, povezane s priložnostjo, spada v območje, ki ga pokriva partner, bo partner na voljo za dodelitev priložnosti.
Vrsta možne stranke Entiteta vrste možne stranke se lahko uporablja pri razvrščanju priložnosti. Dodelite lahko, katere vrste možnih strank lahko vsak partner obravnava.
Povezani izdelki Če partner pokriva vse izdelke, ki so povezani s priložnostjo, bodo na voljo za dodelitev. Če partner ne pokriva vseh izdelkov, ne bodo na voljo za dodelitev.

Metrike razvrščanja partnerjev

Ko so razpoložljivi partnerji določeni, je priložnost porazdeljena partnerju glede na sistem razvrščanja. Sistem upošteva naslednje faktorje.

Razdalja Razdalja med naslovom partnerja in naslovom računa stranke, ki je povezan s priložnostjo.
Delež pridobljenih priložnosti Odstotek porazdeljenih priložnosti, ki jih je partner v preteklosti pridobil.
Delež vrnjenih priložnosti Odstotek porazdeljenih priložnosti, ki jih je partner v preteklosti izgubil (ki so bile vrnjene).
Delež priložnosti s povratnimi informacijami Odstotek dostavljenih priložnosti s prejetimi povratnimi informacijami strank.
Delež priložnosti na mrtvi točki Odstotek porazdeljenih priložnosti, ki jih je partner sprejel, vendar niso napredovale na naslednjo stopnjo poteka dela.
Delež obravnav možnih strank Odstotek porazdeljenih priložnosti, ki so bile hitro sprejete ali zavrnjene in ki po dostavi niso smele poteči.
Povprečni čas za zapiranje Povprečen čas, v katerem partner zapre priložnost, ki je merjen v dnevih.

Tehtani faktorji za razvrščanje partnerjev

Metrike, ki se uporabljajo za razvrščanje partnerjev za porazdelitev priložnosti, so tehtane, da se določi njihov vpliv na razvrstitev partnerjev. Te tehtane faktorje je mogoče prilagoditi z uporabo nastavitev mesta, vplivajo pa na obseg, ki določa, kako pomembna je metrika pri razvrščanju partnerjev. Če nastavite nič (0), se metrika ne bo upoštevala pri razvrščanju partnerjev za porazdelitev priložnosti.

Opomba

Pozitivni tehtani faktor pomeni, da je zaželena višja številka za to metriko, negativni tehtani faktor pa pomeni, da je zaželena nižja številka.

Obseg sprejemljivih vrednosti za nastavitev mesta vsake metrike je prikazan v nadaljevanju.

Opis Ime nastavitve Obseg vrednosti
Razdalja porazdelitev/ponder/razdalja Negativen, od 0 do –0,01
Delež pridobljenih priložnosti porazdelitev/ponder/delež pridobljenih priložnosti Pozitiven, od 0 do 5
Delež vrnjenih priložnosti porazdelitev/ponder/delež vrnjenih priložnosti Negativen, od 0 do –5
Delež priložnosti s povratnimi informacijami porazdelitev/ponder/delež priložnosti s povratnimi informacijami Pozitiven, od 0 do 5
Delež priložnosti na mrtvi točki porazdelitev/ponder/delež priložnosti na mrtvi točki Negativen, od 0 do –5
Delež obravnav možnih strank porazdelitev/ponder/delež obravnav možnih strank Pozitiven, od 0 do 5
Povprečni čas za zapiranje porazdelitev/ponder/povprečni čas za zapiranje Negativen, od 0 do –0,5

Glejte tudi

Ustvarjanje računa partnerja na portalu PRM