Upravljanje dostopa z varnostnimi vlogami

Varnostni vlogi za program Unified Service Desk morate dodeliti ustreznim uporabnikom ali ekipam. Vlogo Skrbnik USD je treba dodeliti uporabnikom, ki bodo program konfigurirali s pomočjo programa Dynamics 365, da bi določili program za posrednika. Vlogo Posrednik USD je treba dodeliti končnim uporabnikom (posrednikom), ki bodo uporabljali odjemalski program za vzpostavitev povezave s primerkom programa Dynamics 365 s konfiguriranimi entitetami rešitve Unified Service Desk.

Skrbnikom in posrednikom rešitve Unified Service Desk morate dodeliti tudi ustrezne varnostne vloge za program Dynamics 365, skupaj z varnostno vlogo za program Unified Service Desk, da omogočite ustrezni dostop do entitet Dynamics 365 kot tudi do entitet programa Unified Service Desk po meri in entitet UII. Vlogo Predstavnik za stranke morate posrednikom na primer dodeliti skupaj z vlogo Posrednik USD.

Če želite več informacij o dodeljevanju varnostne vloge uporabniku ali ekipi v programu Dynamics 365 glejte Varnostne vloge in pravice ali Upravljanje ekip.

Glejte tudi

Ustvarjanje konfiguracije Unified Service Desk
Upravljanje dostopa v programu Unified Service Desk
Entitete s prednostmi in vlogami