Uporaba vzorčnih aplikacij za lažji začetek dela

Za lažji začetek dela s storitvijo Unified Service Desk so vam na voljo štirje vzorčni programi, ki jih lahko uvedete v primerek storitve Customer Engagement in uporabite, da boste bolje razumeli, kako je mogoče razvijati program za posrednika z uporabo storitve Unified Service Desk.

Pomembno

Vzorčni programi niso podprti za komercialno uporabo.

Če želite informacije o zahtevah za uvajanje vzorčne aplikacije, glejte Sistemske zahteve za uvajanje vzorčne aplikacije Unified Service Desk.

Če želite informacije o vzorčnih aplikacijah, ki so na voljo v tej izdaji, glejte Uvajanje vzorčnih aplikacij Unified Service Desk za strežnik Dynamics 365 for Customer Engagement z orodjem Package Deployer.

Glejte tudi

Uvajanje vzorčnih aplikacij Unified Service Desk za strežnik Dynamics 365 for Customer Engagement z orodjem Package Deployer
Pregled programa Unified Service Desk