Pregled orodja Package Deployer in vzorčnih aplikacij

V rešitvi Unified Service Desk for Dynamics 365 so na voljo vzorčni programi, ki jih lahko uporabite kot osnovo za začetek konfiguracije svoje aplikacije za posrednika.

Te vzorčne aplikacije so na voljo v paketih, ki jih je treba uvesti v primerek aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement pred začetkom dela. Po uvajanju z orodjem Microsoft Dynamics CRM Package Deployer so entitete in koda po meri, značilne za program Unified Service Desk, na voljo v primerku storitve Customer Engagement.

Pomembno

 • Vzorčni programi niso podprti za komercialno uporabo.
  • Za primerek storitve Customer Engagement lahko uvedete le en paket Unified Service Desk, da bi preprečili izgubo ali prekrivanje funkcij. Če želite namestiti drug paket Unified Service Desk, odstranite obstoječega in nato namestite drugega. Za informacije o odstranjevanju obstoječega paketa Unified Service Desk glejte Odstranjevanje vzorčnega paketa Unified Service Desk.
  • Pred uvedbo paketa Unified Service Desk v produkcijski primerek paket preskusite na predprodukcijskem primerku, po možnosti zrcalni sliki produkcijskega primerka. Ne pozabite tudi varnostno kopirati produkcijskega primerka pred uvedbo paketa.
  • Za uvajanje paketov CRM Package Deployer lahko uporabite tudi ukaze »cmdlet« PowerShell. Več informacij: Uvedba paketov z orodji CRM Package Deployer in Windows PowerShell

Vzorčne aplikacije Unified Service Desk

Rešitvi Unified Service Desk so priloženi ti paketi vzorčnih programov.

Vzorčna aplikacija Opis
Unified Service Desk – nadgradnja Ta paket vzorčnih programov bo nadgradil obstoječo rešitev Unified Service Desk, če želite naslednje:

- Nadgraditi obstoječo rešitev Unified Service Desk 2.0, ne da bi s tem vplivali na obstoječe konfiguracijske podatke.
- Namestiti novo rešitev Unified Service Desk, ki ne vključuje vzorčne konfiguracije, v okolju, kjer rešitev Unified Service Desk trenutno ni nameščena- Opomba: Ker v vzorčno aplikacijo nadgradnje niso vključene nobene vzorčne konfiguracije, morate po namestitvi te vzorčne aplikacije v okolju, v katerem rešitev Unified Service Desk ni konfigurirana, določiti konfiguracijo, da jo boste lahko uporabljali. Več informacij: Temeljna načela za konfiguriranje rešitve Unified Service Desk
Unified Service Desk – novo okolje Ta paket vzorčnih programov lahko uporabite za hitrejšo nastavitev novega razvojnega okolja za rešitev Unified Service Desk. Namestite paket v neprodukcijski organizaciji v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement, ki nima obstoječe konfigurirane rešitve Unified Service Desk ali nameščene vzorčne aplikacije. Če želite več informacij o podprtih scenarijih v tej vzorčni aplikaciji, glejte Vzorčni paket za novo okolje v rešitvi Unified Service Desk.
Unified Service Desk – zvezdišče za interaktivne storitve Zvezdišče za interaktivne storitve ponuja intuitiven vmesnik, ki poenostavlja vsakodnevno delo posrednikov v podpori za stranke. V zvezdišču za interaktivne storitve so na enem mestu prikazane vse pomembne informacije, povezane s strankami, tako da se lahko posredniki v podpori za stranke osredotočijo na ustrezne zadeve. Zvezdišče za interaktivne storitve je na voljo v programih Dynamics 365 for Customer Engagement in Microsoft Dynamics 365 (na mestu uporabe) in novejših različicah. Če želite več informacij o podprtih scenarijih v tej vzorčni aplikaciji, glejte Paket središča za interaktivne storitve rešitve Unified Service Desk.

Ta paket vzorčnih programov vsebuje rešitve in vzorčne konfiguracijske podatke ter prikazuje, kako integrirati zvezdišče za interaktivne storitve z rešitvijo Unified Service Desk.
Unified Service Desk – spletni odjemalec Paket vzorčnih programov prikazuje scenarije storitev za stranke, ki jih omogočata Unified Service Desk in Microsoft Dynamics CRM 2013 ali novejša različica. Ta vzorčni paket skrbnikom in prilagojevalcem sistema omogoča, da spoznajo možnosti konfiguracije v rešitvi Unified Service Desk. Če želite več informacij o podprtih scenarijih v tej vzorčni aplikaciji, glejte Paket spletnega odjemalca 365 v rešitvi Unified Service Desk.
Unified Service Desk – poenoteni vmesnik Ta vzorčni paket vsebuje osnovno rešitev User Interface Integration (UII) in rešitve Unified Service Desk. Pomaga vam pri integraciji aplikacij poenotenega vmesnika z okoljem Unified Service Desk. Za več informacij o podprtih scenarijih v tej vzorčni aplikaciji glejte Paket poenotenega vmesnika storitve Unified Service Desk 365.

Opomba: Vzorčna aplikacija poenotenega vmesnika je na voljo za uporabo iz rešitve Unified Service Desk 3.3.
Unified Service Desk - Best Practices Analyzer Ta vzorčni paket vsebuje osnovno rešitev User Interface Integration (UII) in rešitve Unified Service Desk - Best Practices Analyzer. Best Practices Analyzer analizira skladnost rešitve Unified Service Desk s pravili najboljših praks v določenih kategorijah. Best Practices Analyzer prikaže rezultate analize v obliki poročila z ravnmi resnosti, opisom parametra in ublažitvijo neskladnih pravil.

Opomba: Ta paket je na voljo ločeno za Unified Service Desk 3.2 ali starejše različice do Unified Service Desk 2.2.

Uvajanje vzorčnega paketa Unified Service Desk z orodjem Package Deployer

 1. Prenesite paketno datoteko Unified Service Desk iz Microsoftov center za prenose in jo shranite v računalnik.

 2. Zaženite preneseno datoteko, da izvlečete vsebino v mapo.

 3. Ko so datoteke izvlečene, se orodje Orodje Package Deployer zažene samodejno. Če se ne zažene samodejno, se pomaknite na mapo <ExtractedFolder>\USDPackageDeployer in dvokliknite datoteko PackageDeployer.exe, da zaženete orodje Orodje Package Deployer.

 4. Na uvodnem zaslonu orodja Orodje Package Deployer izberite Nadaljuj.

 5. Na zaslonu Vzpostavitev povezave z aplikacijami Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement vnesite podatke za preverjanje pristnosti za vzpostavitev povezave s primerkom aplikacij Customer Engagement, v katerega želite uvesti paket. Če imate več organizacij in želite izbrati organizacijo, za katero želite uvesti paket Unified Service Desk, potrdite potrditveno polje Prikaži seznam organizacij, ki so na voljo. Izberite Prijava.

  Podatki za preverjanje pristnosti za vpis v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement

 6. Če imate več organizacij in ste v prejšnjem koraku potrdili, da boste izbrali organizacijo, s katero se želite povezati, se na naslednjem zaslonu prikaže seznam organizacij. Izberite organizacijo Customer Engagement, s katero se želite povezati, in nadaljujte.

 7. Ko je preverjanje pristnosti uspešno končano, se na naslednjem zaslonu prikažejo paketi, ki so na voljo za uvajanje. Preberite opis, da ugotovite, kateri paket želite uvesti, izberite paket in izberite Naprej.

 8. Na naslednjem zaslonu so prikazane podrobne informacije o izbranem paketu in elementih, ki bodo nameščeni za primerek storitve Customer Engagement. Preglejte informacije in izberite Naprej.

 9. Na zaslonu Pripravljen za namestitev sta prikazana paket, ki ste ga izbrali za uvajanje, in ime organizacije Customer Engagement, za katero bo uveden. Preglejte informacije in izberite Naprej.

  Paket je pripravljen

 10. Na naslednjem zaslonu je prikazano stanje preverjanja veljavnosti paketa, izbranega za uvajanje. Ko je preverjanje veljavnosti uspešno končano, izberite Naprej.

 11. Na naslednji strani je prikazano stanje uvajanja paketa. Če si želite ogledati dnevniško datoteko uvajanja paketa PackageDeployer.log, lahko izberete povezavo do dnevnika v spodnjem levem kotu zaslona. Če želite več informacij o pisanju dnevnikov, glejte Odpravljanje težav pri uvajanju paketov z dnevniškimi datotekami v nadaljevanju te teme. Po uspešnem uvajanju paketa se prikaže potrditveno sporočilo. Kliknite Naprej.

  Stanje uvajanja paketa

 12. Na naslednjem zaslonu je prikazano ime in informacije o paketu, ki ste ga pravkar uvedli. Preglejte informacije in izberite Dokončaj, da zaprete orodje Orodje Package Deployer.

Odstranjevanje vzorčnega paketa Unified Service Desk

Ko uvedete vzorčni paket Unified Service Desk za organizacijo Customer Engagement, so ustvarjene naslednje tri upravljane rešitve:

 • UiiforMicrosoftDynamicsCRM

 • DynamicsUnifiedServiceDesk

 • USD<ImePaketa>Prilagajanje, pri čemer je <ImePaketa> ime paketa, ki ste ga uvedli.

  Če želite uvesti še en vzorčni paket Unified Service Desk, morate najprej odstraniti te tri rešitve. Če želite izvesti to dejanje:

 1. Vpišite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. V vrstici za krmarjenje izberite Aplikacije Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement in nato izberite Nastavitve.

 3. Izberite Nastavitve > Rešitve.

 4. Na strani z rešitvami izberite eno od rešitev tako, da jo izberete in nato izberete Izbriši. Pozvani ste, da potrdite, da želite odstraniti upravljano rešitev. Če želite nadaljevati, izberite V redu.

  Opomba

  Rešitve UiiforMicrosoftDynamicsCRM ni mogoče odstraniti, dokler ne odstranite rešitve DynamicsUnifiedServiceDesk, ker so nekatere od komponent v rešitvi DynamicsUnifiedServiceDesk odvisne od komponent v rešitvi UiiforMicrosoftDynamicsCRM.

 5. Ko rešitev odstranite, korake ponovite, da izbrišete preostali rešitvi.

Odpravljanje težav pri uvajanju paketov z dnevniškimi datotekami

Orodje Orodje Package Deployer podpira pisanje dnevnika za beleženje podrobnih informacij o napakah, ki se lahko pojavijo ob prijavi v primerek aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement s tem orodjem in ob uvajanju paketov. Orodje ustvari tri dnevniške datoteke, ki so v računalniku, v katerem zaženete orodje, na voljo na tej lokaciji: c:\Users\<UporabniškoIme> \AppData\Roaming\Microsoft\PackageDeployer\<Različica>.

 • Login_ErrorLog.log: zagotavlja informacije o težavah, ki so se pojavile pri vpisovanju v primerek aplikacij Customer Engagement z orodjem. Če ob vpisu pride do težav, se na zaslonu za vpis orodja prikaže sporočilo, da je pri obdelavi zahteve za vpis prišlo do napake in da si lahko uporabnik na povezavi ogleda dnevniško datoteko. Izberete lahko povezavo v sporočilu, da prikažete to dnevniško datoteko. Dnevniška datoteka se ustvari, ko prvič naletite na težavo pri prijavi v orodje. Nato dnevniška datoteka beleži informacije o težavah pri vpisu.

 • PackageDeployer.log: zagotavlja podrobne informacije o vsakem opravilu, izvedenem v orodju med uvajanjem paketov. Dnevniško datoteko si lahko ogledate v orodju, tako da izberete povezavo Prikaz dnevniške datoteke na dnu zaslona.

 • ComplexImportDetail.log: zagotavlja podrobne informacije o podatkih, uvoženih v zadnjem uvajanju z uporabo orodja. Ob vsakem uvajanju paketa z uporabo tega orodja se obstoječe podrobnosti iz dnevniške datoteke premaknejo v datoteko CompelxImportDetail._old.log v istem imeniku in datoteka ComplexImportDetail.log prikazuje informacije o zadnjem uvozu, opravljenem z orodjem.

Korak po uvajanju za paket

Če ste uvedli paket Središče storitev za stranke, morate ročno aktivirati spodnje zapise v območju Upravljanje storitev (Nastavitve > Upravljanje storitev), ki jih je ustvaril paket:

Entiteta Zapisi, ki jih aktivirajte
Pogodbe o ravni storitve - Pogodba o ravni storitve za pomembne stranke
- Privzeta pogodba o ravni storitve za Woodgrove

Nastavite pogodbo Privzeta pogodba o ravni storitve za Woodgrove za privzeto.
Upravičenost - Upravičenost Premium
- Standardna upravičenost

Vsako upravičenost aktivirajte posebej.
Nizi pravil usmerjanja Pravilo usmerjanja
Pravila za samodejno ustvarjanje primera Pravilo pretvorbe e-pošte v primer

Paket Središče storitev za stranke ustvari tudi vzorčne čakalne vrste, načrtovanje storitev za stranke in zapise prazničnega urnika.

Glejte tudi

Uvajanje paketov z orodjem Package Deployer in lupino Windows PowerShell za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement
Namestitev in uvedba rešitve Unified Service Desk