Odnosi med entitetami

Odnosi vam pomagajo pri povezovanju entitet in ustvarjanju grafa vaših podatkov, kadar si entitete delijo skupni identifikator (tuji ključ), na katerega se je mogoče sklicevati iz ene entitete v drugo. Povezane entitete vam omogočajo, da določite segmente in mere na podlagi več virov podatkov.

Obstajata dve vrsti odnosov. Sistemski odnosi, ki so ustvarjeni samodejno in jih ni mogoče urejati, ter odnosi po meri, ki jih ustvarijo in konfigurirajo uporabniki.

Med postopki ujemanja in spajanja so sistemski odnosi ustvarjeni v ozadju na osnovi pametnega ujemanja. Ti odnosi pomagajo povezati zapise profila stranke z drugimi ustreznimi zapisi entitet. Spodnji diagram prikazuje ustvarjanje treh sistemskih odnosov, ko se entiteta stranke ujema z dodatnimi entitetami in se ustvari entiteta končnega profila stranke.

Ustvarjanje odnosa

 • Odnos CustomerToContact je bil ustvarjen med entiteto stranke in entiteto stika. Za entiteto stranke se uporabi polje ključa Contact_contactId za povezovanje s poljem ključa entitete stika contactId.
 • Odnos CustomerToAccount je bil ustvarjen med entiteto stranke in entiteto kupca. Za entiteto stranke se uporabi polje ključa Account_accountId za povezovanje s poljem ključa entitete kupca accountId.
 • Odnos CustomerToWebAccount je bil ustvarjen med entiteto stranke in entiteto spletnega kupca. Za entiteto stranke se uporabi polje ključa WebAccount_webaccountId za povezovanje s poljem ključa entitete spletnega kupca webaccountId.

Ustvarjanje odnosa

Na strani Odnosi določite odnose po meri. Vsak odnos je sestavljen iz izvorne entitete (entiteta, ki ima tuji ključ) in ciljne entitete (entiteta, na katero kaže tuji ključ izvorne entitete).

 1. Pri vpogledih v občinstvo izberite Podatki > Odnosi.

 2. Izberite Nov odnos.

 3. V podoknu Dodaj odnos vnesite te podatke:

  Vnos podrobnosti o odnosu

  • Ime odnosa: ime, ki odraža namen odnosa (npr. AccountWebLogs).
  • Opis: opis odnosa.
  • Izvorna entiteta: izberite entiteto, ki se uporablja kot vir v odnosu (na primer WebLog).
  • Kardinalnost: izberite kardinalnost zapisov izvorne entitete. »Mnogo« na primer pomeni, da je več zapisov Weblog povezanih z eno entiteto WebAccount.
  • Polje izvornega ključa: predstavlja polje za tuji ključ v izvorni entiteti. WebLog ima na primer polje za tuji ključ accountId.
  • Ciljna entiteta: izberite entiteto, ki se uporablja kot cilj v odnosu (na primer WebAccount).
  • Kardinalnost cilja: izberite kardinalnost zapisov ciljne entitete. »Ena« na primer pomeni, da je več zapisov Weblog povezanih z eno entiteto WebAccount.
  • Ciljno polje ključa: to polje predstavlja polje ključa ciljne entitete. WebAccount ima na primer polje ključa accountId.

Opomba

Podprti so samo odnosi »mnogo proti ena« in »ena proti ena«. Odnose »mnogo proti mnogo« lahko ustvarite z uporabo dveh odnosov »mnogo proti ena« in entiteto povezave (entiteta, ki se uporablja za povezovanje izvorne in ciljne entitete).

Brisanje odnosa

 1. Pri vpogledih v občinstvo izberite Podatki > Odnosi.

 2. Potrdite polja pri odnosih, ki jih želite izbrisati.

 3. Izberite Izbriši na vrhu tabele Odnosi.

 4. Potrdite izbris.

Naslednji korak

Sistemski odnosi in odnosi po meri se uporabljajo za ustvarjanje segmentov na podlagi več virov podatkov, ki niso več ločeni. Če želite več informacij, glejte Segmenti.

Opomba

Ali nam lahko poveste, kateri je vaš prednostni jezik za dokumentacijo? Izpolnite kratko anketo. (upoštevajte, da je v angleščini)

Z anketo boste porabili približno sedem minut. Ne zbiramo nobenih osebnih podatkov (izjava o zasebnosti).