Upravljanje pretplatama, licencama i korisničkim nalozima

Primenjuje se na: Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Kao administrator Microsoft Online Services okruženje, upravljate Microsoft Dynamics 365 (na mreži) pretplatom, uključujući fakturisanje i uplate, korisničke licence, naloge i registraciju. Ove zadatke izvršavate u Office 365 administrativnom centru

Pogledajte i

Upravljanje instancama sistema Microsoft Dynamics 365 (na mreži)
Terminologija koja se koristi u proizvodu i dokumentaciji