Dokumentation om Azure Active Directory B2C

Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C) är en identitetshanteringstjänst som tillhandahåller anpassad kontroll över hur kunderna registrerar sig, loggar in och hanterar sina profiler när de använder dina iOS-, Android- och .NET-appar, ensidesapplikationer (SPA) och andra program. Lär dig hur du använder Azure AD B2C med våra snabbstarter, självstudier och exempel.