Dokumentation om Azure Active Directory

Lär dig hur du synkroniserar kataloger och möjliggör enkel inloggning med Azure Active Directory (Azure AD). Självstudier, API-referenser och annan dokumentation visar hur du integrerar funktioner för identitethantering inklusive Multi-Factor Authentication, enhetsregistrering, rollbaserad åtkomstkontroll, säkerhetsövervakning och avisering.


Referens