Dokumentation om Azure Active Directory

Azure Active Directory (Azure AD) är en molnbaserad identitets- och åtkomsthanteringstjänst för flera klientorganisationer.