Finanshanteringsappar med Azure Database for PostgreSQL

App Service
Database for PostgreSQL
Power BI

Lösnings idé Solution Idea

Om du vill se den här artikeln med mer information, implementerings information, prissättnings vägledning eller kod exempel kan du berätta för oss med GitHub feedback!If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Lagra viktiga data på ett säkert sätt och ge analyser och insikter på ett säkert sätt över sammanställda data till användare med hjälp av inbyggd säkerhet och prestanda.Securely store critical data and provide high-value analytics and insights over aggregated data to users, using in-built security and performance.

ArkitekturArchitecture

Arkitekturdiagram