Intelligenta appar med Azure Database for PostgreSQLIntelligent apps using Azure Database for PostgreSQL

Lösnings idé Solution Idea

Om du vill se oss expandera den här artikeln med mer information (implementerings information, prissättnings vägledning, kod exempel osv.) och meddela oss med GitHub feedback!If you'd like to see us expand this article with more information (implementation details, pricing guidance, code examples, etc), let us know with GitHub Feedback!

Utveckla sofistikerade omvandlingsappar med avancerade maskininlärningsalgoritmer och integrerade visualiseringsverktyg för att få analyser och information som du kan agera utifrån.Develop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

ArkitekturArchitecture