Intelligenta appar med Azure Database for PostgreSQL

App Service
Cognitive Services
Database for PostgreSQL
Machine Learning
Power BI

Lösnings idé Solution Idea

Om du vill se den här artikeln med mer information, implementerings information, prissättnings vägledning eller kod exempel kan du berätta för oss med GitHub feedback!If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Utveckla avancerade, deordnade appar med hjälp av den konst Learning-algoritmen för bildinlärning och integrerade visualiserings verktyg för att få användbara insikter och analyser.Develop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

ArkitekturArchitecture

Arkitektur diagram Ladda ned en SVG -arkitektur.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.