Vad är Azure NetApp Files

Azure NetApp Files-tjänsten är en företagsanpassad, avgiftsbelagd fillagringstjänst med höga prestanda. Azure NetApp Files fungerar med alla typer av arbetsbelastning och är högtillgänglig. Du kan välja tjänst- och prestandanivåer, skapa NetApp-konton, kapacitetspooler, volymer och hantera dataskydd.

I dokumentationen kring Azure NetApp Files finns instruktioner kring hur du skapar och hanterar volymer med hjälp av Azure NetApp Files.

Nästa steg