Få hjälpGet assistance

Vi vet att migreringen påskyndas om du får rätt stöd i rätt tid.We know that getting the right support at the right time will accelerate your migration efforts. Gå igenom alternativen för hjälp nedan så att du får den hjälp du behöver.Review the assistance avenues below to meet your needs.

Microsoft SupportMicrosoft Support

Microsoft erbjuder en grundläggande supportplan för alla Azure-kunder.Microsoft offers a basic support plan to all Azure customers. Åtkomst dygnet runt till fakturerings- och prenumerationssupport, självhjälp online, dokumentation, rapporter och supportforum.You have 24x7 access to billing and subscription support, online self-help, documentation, white papers, and support forums.

Om du behöver från Microsoft Support när du använder Azure kan du skapa en supportbegäran genom att följa dessa steg:If you need help from Microsoft Support while using Azure, follow these steps to create a support request:

 1. Välj Hjälp + supportAzure-portalen.Select Help + support in the Azure portal.
 2. Välj Ny supportförfrågan för att fylla i information om ditt ärende och kontakta support.Select New support request to enter details about your issue and contact support.
 1. Välj Hjälp + support.Select Help + support.
 2. Välj Ny supportförfrågan för att fylla i information om ditt ärende och kontakta support.Select New support request to enter details about your issue and contact support.

Följ dessa steg om du vill visa dina support ärenden:To view your support requests, follow these steps:

 1. Välj Hjälp + supportAzure-portalen.Select Help + support in the Azure portal.
 2. Välj Alla supportförfrågningar för att se dina supportärenden.Select All support requests to view your support requests.
 1. Välj Hjälp + support.Select Help + support.
 2. Välj Alla supportförfrågningar för att se dina supportärenden.Select All support requests to view your support requests.

Behöver du få djupgående teknisk vägledning av supporttekniker?Need support engineer assistance for deep technical guidance?

 1. Välj Hjälp + supportAzure-portalen.Select Help + support in the Azure portal.
 2. Välj Supportavtal och granska vilka avtal som finns tillgängliga för dig.Select Support Plans to review the plans available to you.
 1. Välj Hjälp + support.Select Help + support.
 2. Välj Supportavtal och granska vilka avtal som finns tillgängliga för dig.Select Support Plans to review the plans available to you.

Online-communitiesOnline communities

Följande online-communities tillhandahåller community-baserad support:The following online communities provide community-based support: