Databricks Runtime-versioner

Den här artikeln innehåller alla Databricks runtime-versioner och schema för versioner som stöds. Mer information om Databricks Runtime support policy och schema finns i Databricks runtime Support Lifecycle.

Versioner som stöds

De Databricks runtime-versioner som anges i det här avsnittet stöds för närvarande av Azure Databricks.

Databricks runtime-versioner och support schema som stöds

I följande tabell visas Apache Spark version, utgivnings datum och slutdatum för Databricks Runtime-versioner som stöds.

Version Variant Apache Spark version Utgivningsdatum Datum för slut på support
7.5 3.0.1 Dec 16, 2020 Jun 16, 2021
Databricks Runtime 7.5
Databricks Runtime 7.5 ML
Databricks Runtime 7,5 för genomik
7,4 3.0.1 Nov 03, 2020 Den 03 maj 2021
Databricks Runtime 7.4
Databricks Runtime 7,4 för Machine Learning
Databricks Runtime 7,4 för genomik
7,3 LTS 3.0.1 24 sep 2020 24 sep 2022
Databricks Runtime 7.3 LTS
Databricks Runtime 7,3 LTS för Machine Learning
Databricks Runtime 7,3 LTS för genomik
7.2 3.0.0 Aug 11, 2020 Feb 11, 2021
Databricks Runtime 7.2
Databricks Runtime 7,2 för Machine Learning
Databricks Runtime 7,2 för genomik
7.1 3.0.0 Jul 21, 2020 21 Jan 2021
Databricks Runtime 7.1
Databricks Runtime 7,1 för Machine Learning
Databricks Runtime 7,1 för genomik
6.4 2.4.5 Feb 26, 2020 1 april 2021
Databricks Runtime 6.4
Databricks Runtime 6,4 för Machine Learning
Databricks Runtime 6,4 för genomik
5,5 LTS 2.4.3 Jul 10, 2019 Jul 10, 2021
Databricks Runtime 5,5 LTS
Databricks Runtime 5,5 LTS för Machine Learning

Anteckning

Vi har utökat stödet för Databricks Runtime 6,4 till och med 2021 april.

Kompatibilitets mat ris

I det här avsnittet visas Databricks Runtime och Databricks Runtime ML-versioner och deras respektive delta Lake API-och MLflow-versioner.

Kompatibilitetsmatris för Delta Lake API

Databricks Runtime version Delta Lake API-version
7,1 – 7,5 0.7.0
6.4 0.5.0

Kompatibilitetsmatris för MLflow

Databricks Runtime ML-version MLflow-version
7.5 1.12.1
7,4 1.11.0
7,3 LTS 1.11.0
7.2 1.9.1
7.1 1.9.1
6.4 1.5.0
5,5 LTS 1.0.0

Databricks Light-versioner som stöds

Version Apache Spark version Utgivningsdatum Datum för slut på support
2,4 2.4.0 + Feb 27, 2019

Viktig information

Beta versioner

För hands versioner av Databricks Runtime är alltid märkta med Beta versionen. Se Databricks runtime Preview-versioner. I det här avsnittet visas en lista över alla aktuella Beta versioner av Databricks Runtime.

Det finns för närvarande inga Databricks Runtime Beta versioner.

Versioner som inte stöds

De Databricks runtime-versioner som anges i det här avsnittet stöds inte längre av Azure Databricks. Mer information om Databricks Runtime support policy och schema finns i Databricks runtime Support Lifecycle.

Slut för support historik

Version (alla varianter) Apache Spark version Utgivningsdatum Datum för slut på support
7.0 3.0.0 17 juni 2020 14 Jan, 2021
6.6 2.4.5 26 maj, 2020 Nov 26, 2020
6.5 2.4.5 14 apr, 2020 14 oktober 2020
6.3 2.4.4 22 Jan, 2020 Jul 22, 2020
6,2 2.4.4 Dec 03, 2019 Jun 03, 2020
6.1 2.4.4 16 oktober 2019 16 april 2020
6.0 2.4.3 Okt 01, 2019 Apr 01, 2020
5.4 2,4 Jun 03, 2019 Dec 03, 2019
5.3 2,4 Apr 03, 2019 Dec 03, 2019
5.2 2,4 24 Jan 2019 Den 30 sep 2019
5,1 2,4 Dec 18, 2018 Aug 19, 2019
5,0 2,4 Nov 08, 2018 Jul 08, 2019
4.3 2.3 Aug 10, 2018 09 09, 2019
4.2 2.3 Jul 09, 2018 Mar 05, 2019
4.1 2.3 17 maj 2018 17 Jan, 2019
4,0 2.3 Mar 01, 2018 Nov 01, 2018
3,5 LTS 2.2 Dec 21, 2017 Jan 02, 2020
3.4 2.2 Nov 20, 2017 Jul 30, 2018

Viktig information