Funktionen str_to_map

Skapar en karta när indata har delats upp i nyckel/värde-par med avgränsare.

Syntax

str_to_map(expr [, pairDelim [, keyValueDelim] ] )

Argument

  • expr: Ett STRING-uttryck.
  • pairDelim: En valfri STRING-literal som standard ',' som anger hur poster ska delas upp.
  • keyValueDelim: En valfri STRING-literal som standard ':' som anger hur varje nyckel/värde-par ska delas upp.

Returer

En KARTA över STRING för både nycklar och värden.

Både pairDelim och behandlas som keyValueDelim reguljära uttryck.

Exempel

> SELECT str_to_map('a:1,b:2,c:3', ',', ':');
 {a -> 1, b -> 2, c -> 3}
> SELECT str_to_map('a');
 {a->NULL}