variance mängdfunktion

Returnerar urvalsavvikelsen som beräknas utifrån värden i en grupp.

Syntax

variance ( [ALL | DISTINCT] expr ) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argument

  • expr: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt värde.
  • cond: Ett valfritt booleskt uttryck som filtrerar de rader som används för aggregering.

Returer

EN DOUBLE.

Om DISTINCT anges fungerar funktionen bara på en unik uppsättning expr värden.

Den här funktionen är en synonym var_samp mängdfunktionen.

Exempel

> SELECT variance(col) FROM VALUES (1), (2), (3), (3) AS tab(col);
  0.9166666666666666
> SELECT variance(DISTINCT col) FROM VALUES (1), (2), (3), (3) AS tab(col);
 1.0