SHOW TABLES

Returnerar alla tabeller för en valfri angiven databas. Dessutom kan utdata från den här instruktionen filtreras med ett valfritt matchnings mönster. Om ingen databas anges returneras tabellerna från den aktuella databasen.

Syntax

SHOW TABLES [ { FROM | IN } database_name ] [ LIKE regex_pattern ]

Parametrar

 • {FRÅN | I} database_name

  Databas namnet som tabellerna visas i.

 • regex_pattern

  Mönstret för reguljära uttryck som används för att filtrera bort oönskade tabeller.

  • * | Mönstret fungerar som ett reguljärt uttryck förutom for och Character.
  • * ensam motsvarar 0 eller flera tecken och | används för att separera flera olika reguljära uttryck, vilka som kan matcha.
  • Inledande och avslutande blank steg rensas i indata-mönstret före bearbetning. Mönster matchning är Skift läges okänsligt.

Exempel

-- List all tables in default database
SHOW TABLES;
+--------+---------+-----------+
|database|tableName|isTemporary|
+--------+---------+-----------+
| default|   sam|   false|
| default|   sam1|   false|
| default|   suj|   false|
+--------+---------+-----------+

-- List all tables from userdb database
SHOW TABLES FROM userdb;
+--------+---------+-----------+
|database|tableName|isTemporary|
+--------+---------+-----------+
| userdb|  user1|   false|
| userdb|  user2|   false|
+--------+---------+-----------+

-- List all tables in userdb database
SHOW TABLES IN userdb;
+--------+---------+-----------+
|database|tableName|isTemporary|
+--------+---------+-----------+
| userdb|  user1|   false|
| userdb|  user2|   false|
+--------+---------+-----------+

-- List all tables from default database matching the pattern `sam*`
SHOW TABLES FROM default LIKE 'sam*';
+--------+---------+-----------+
|database|tableName|isTemporary|
+--------+---------+-----------+
| default|   sam|   false|
| default|   sam1|   false|
+--------+---------+-----------+

-- List all tables matching the pattern `sam*|suj`
SHOW TABLES LIKE 'sam*|suj';
+--------+---------+-----------+
|database|tableName|isTemporary|
+--------+---------+-----------+
| default|   sam|   false|
| default|   sam1|   false|
| default|   suj|   false|
+--------+---------+-----------+