DROP FUNCTION

Släpper en tillfällig eller användardefinierad funktion (UDF). Ett undantagsfel returneras om funktionen inte finns.

Syntax

DROP [ TEMPORARY ] FUNCTION [ IF EXISTS ] function_name

Parametrar

 • function_name

  Namnet på en befintlig funktion. Funktionsnamnet kan väljas med ett databasnamn.

  Syntax:

 • TILLFÄLLIGA

  Ska användas för att ta bort TEMPORARY funktionen.

 • OM FINNS

  Om det här anges returneras inget undantag när funktionen inte finns.

Exempel

-- Create a permanent function `test_avg`
CREATE FUNCTION test_avg AS 'org.apache.hadoop.hive.ql.udf.generic.GenericUDAFAverage';

-- List user functions
SHOW USER FUNCTIONS;
+----------------+
|    function|
+----------------+
|default.test_avg|
+----------------+

-- Create Temporary function `test_avg`
CREATE TEMPORARY FUNCTION test_avg AS
  'org.apache.hadoop.hive.ql.udf.generic.GenericUDAFAverage';

-- List user functions
SHOW USER FUNCTIONS;
+----------------+
|    function|
+----------------+
|default.test_avg|
|    test_avg|
+----------------+

-- Drop Permanent function
DROP FUNCTION test_avg;

-- Try to drop Permanent function which is not present
DROP FUNCTION test_avg;
Error: Error running query:
org.apache.spark.sql.catalyst.analysis.NoSuchPermanentFunctionException:
Function 'default.test_avg' not found in database 'default'; (state=,code=0)

-- List the functions after dropping, it should list only temporary function
SHOW USER FUNCTIONS;
+--------+
|function|
+--------+
|test_avg|
+--------+

-- Drop Temporary function
DROP TEMPORARY FUNCTION IF EXISTS test_avg;