Konfigurera distributionsläget för Azure Load Balancer

Azure Load Balancer två distributionslägen för att distribuera trafik till dina program:

  • Hash-baserad
  • Källans IP-tillhörighet

I den här artikeln får du lära dig hur du konfigurerar distributionsläget för Azure Load Balancer.

Konfigurera distributionsläge


Du kan ändra distributionslägets konfiguration genom att ändra belastningsutjämningsregeln i portalen.

  1. Logga in på Azure Portal och leta upp resursgruppen som innehåller den lastbalanserare som du vill ändra genom att klicka på Resursgrupper.
  2. På översiktsskärmen för lastbalanserare väljer du Belastningsutjämningsregler under Inställningar.
  3. På skärmen regler för belastningsutjämning väljer du den belastningsutjämningsregel som du vill ändra distributionsläget för.
  4. Under regeln ändras distributionsläget genom att ändra listrutan Sessionspersens.

Följande alternativ är tillgängliga:

  • Ingen (hash-baserad) – Anger att efterföljande begäranden från samma klient kan hanteras av valfri virtuell dator.
  • Klient-IP (käll-IP-tillhörighet med två tupplar) – Anger att efterföljande begäranden från samma klient-IP-adress ska hanteras av samma virtuella dator.
  • Klient-IP och protokoll (käll-IP-tillhörighet med tre tupplar) – Anger att efterföljande begäranden från samma klient-IP-adress och protokollkombination ska hanteras av samma virtuella dator.
  1. Välj distributionsläge och välj sedan Spara.

Ändra sessionspersens i lastbalanseringsregeln.

Nästa steg