ILearner-gränssnitt

Den här artikeln beskriver iLearner ett gränssnitt för utbildade modeller som används i Azure Machine Learning Studio (klassisk).

Anteckning

Gäller för: Machine Learning Studio (klassisk)

Det här innehållet gäller endast Studio (klassisk). Liknande dra-och släpp moduler har lagts till i Azure Machine Learning designer. Mer information i den här artikeln är att jämföra de två versionerna.

ILearnerGränssnittet innehåller metoder och egenskaper som används för att konfigurera och interagera med Machine Learning-modeller. En lära definieras som en uppsättning instruktioner som utför standardiserade Machine Learning-uppgifter. Lär sig inkluderar klassificerings-algoritmer, klustring algoritmer och Regressions algoritmer.

Du kan bara interagera med iLearner i Studio (klassisk) eller i en av de API: er som stöds.

Studio (klassisk) använder det här gränssnittet för följande funktioner:

  • Anger om en modell har rätt format.
  • Hämtar funktionerna i en elev. Dessa är allmänna egenskaper för den elev som inte fångas in av typen signatur för den aktuella eleven.
  • Hämtar eller anger inställningarna för eleven. Inställningarna är unika för varje elev och måste konfigureras en gång innan några fråge metoder kan anropas för eleven.

En lista över de läraare som tillhandahålls av Azure Machine Learning Studio (klassisk) finns i initiera modell.

Anteckning

ICluster-gränssnittet är också tillgängligt för kluster modeller.

Se även

Modulens data typer