Statistiska funktioner

I den här artikeln beskrivs modulerna i Azure Machine Learning Studio (klassisk) som stöder matematiska och statistiska åtgärder som är viktiga för maskin inlärning. Om du behöver utföra uppgifter som följande i experimentet tittar du i kategorin statistiska funktioner :

  • Utför ad hoc-beräkningar av kolumn värden, t. ex. avrundning eller med ett absolut värde.
  • Compute innebär, logaritmer och annan statistik som ofta används i Machine Learning.
  • Beräkna korrelations-och sannolikhets poäng.
  • Compute z-Scores.
  • Beräkna vanliga statistiska distributioner, till exempel Weibull, gamma och beta.
  • Generera statistiska rapporter över en uppsättning kolumner eller en data uppsättning.

Anteckning

Gäller för: Machine Learning Studio (klassisk)

Det här innehållet gäller endast Studio (klassisk). Liknande dra-och släpp moduler har lagts till i Azure Machine Learning designer. Mer information i den här artikeln är att jämföra de två versionerna.

Om du till exempel har en ny data uppsättning kan du använda modulen sammanfatta data först. Den genererar en rapport för en hel data uppsättning som innehåller statistiska standard mått, till exempel medelvärdet och standard avvikelsen.

Om du behöver mer avancerad statistik, till exempel snedhet eller överkvartilen avstånd, använder du modulen för beräknings statistik för att generera ytterligare beskrivande statistik.

Eftersom modulerna genererar resultaten varje gången du kör experimentet, uppdateras resultatet om dina data ändras.

Lista över moduler

Kategorin statistiska funktioner innehåller följande moduler:

Se även