H264, flera bithastigheter, 4K, Audio 5.1

media services logo


Media Encoder Standard definierar en uppsättning kodningsförinställningar som du kan använda när du skapar kodningsjobb. Du kan antingen använda en preset name för att ange i vilket format du vill koda mediefilen. Eller så kan du skapa egna JSON- eller XML-baserade förinställningar (med UTF-8- eller UTF-16-kodning. Sedan skickar du den anpassade förinställningen till kodaren. En lista över alla förinställda namn som stöds av kodaren Media Encoder Standard finns i Uppgiftsförinställningar för Media Encoder Standard.

Det här avsnittet visar förinställningen H264 Multiple Bitrate 4K Audio 5.1 i XML- och JSON-format.

Den här förinställningen ger en uppsättning med 12 GOP-justerade MP4-filer, från 2 000 kbit/s till 1 000 kbit/s och AAC 5,1-ljud. Detaljerad information om profil, bithastighet, samplingsfrekvens osv. för den här förinställningen finns i XML- eller JSON-koden som definieras nedan. Förklaringar av vad varje element innebär och giltiga värden för varje element finns i Media Encoder Standard schema.

Anteckning

Du bör få Premium reserverad enhetstyp med 4K-kodningar. Mer information finns i Skala kodning.

Anteckning

När du Width ändrar värdena och Height mellan lager kontrollerar du att proportionerna förblir konsekventa. Exempel: 1920x1080, 1280x720, 1080x576, 640x360. Du bör inte använda en blandning av proportioner, till exempel: 1280x720, 720x480, 640x360.

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 
<Preset xmlns:xsd="https://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0" xmlns="https://www.windowsazure.com/media/encoding/Preset/2014/03"> 
 <Encoding> 
  <H264Video> 
   <KeyFrameInterval>00:00:02</KeyFrameInterval> 
   <H264Layers> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>20000</Bitrate> 
     <Width>4096</Width> 
     <Height>2304</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>20000</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>18000</Bitrate> 
     <Width>3840</Width> 
     <Height>2160</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>18000</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>16000</Bitrate> 
     <Width>3840</Width> 
     <Height>2160</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>16000</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>14000</Bitrate> 
     <Width>3840</Width> 
     <Height>2160</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>14000</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>12000</Bitrate> 
     <Width>2560</Width> 
     <Height>1440</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>12000</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>10000</Bitrate> 
     <Width>2560</Width> 
     <Height>1440</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>10000</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>8000</Bitrate> 
     <Width>2560</Width> 
     <Height>1440</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>8000</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>6000</Bitrate> 
     <Width>1920</Width> 
     <Height>1080</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>6000</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>4700</Bitrate> 
     <Width>1920</Width> 
     <Height>1080</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>4700</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>3400</Bitrate> 
     <Width>1280</Width> 
     <Height>720</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>3400</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>2250</Bitrate> 
     <Width>960</Width> 
     <Height>540</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>2250</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
    <H264Layer> 
     <Bitrate>1000</Bitrate> 
     <Width>640</Width> 
     <Height>360</Height> 
     <FrameRate>0/1</FrameRate> 
     <Profile>Auto</Profile> 
     <Level>auto</Level> 
     <BFrames>3</BFrames> 
     <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames> 
     <Slices>0</Slices> 
     <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame> 
     <EntropyMode>Cabac</EntropyMode> 
     <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow> 
     <MaxBitrate>1000</MaxBitrate> 
    </H264Layer> 
   </H264Layers> 
   <Chapters /> 
  </H264Video> 
  <AACAudio> 
   <Profile>AACLC</Profile> 
   <Channels>6</Channels> 
   <SamplingRate>48000</SamplingRate> 
   <Bitrate>384</Bitrate> 
  </AACAudio> 
 </Encoding> 
 <Outputs> 
  <Output FileName="{Basename}_{Width}x{Height}_{VideoBitrate}.mp4"> 
   <MP4Format /> 
  </Output> 
 </Outputs> 
</Preset> 

JSON

{ 
 "Version": 1.0, 
 "Codecs": [ 
  { 
   "KeyFrameInterval": "00:00:02", 
   "H264Layers": [ 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 20000, 
     "MaxBitrate": 20000, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 4096, 
     "Height": 2304, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    }, 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 18000, 
     "MaxBitrate": 18000, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 3840, 
     "Height": 2160, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    }, 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 16000, 
     "MaxBitrate": 16000, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 3840, 
     "Height": 2160, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    }, 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 14000, 
     "MaxBitrate": 14000, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 3840, 
     "Height": 2160, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    }, 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 12000, 
     "MaxBitrate": 12000, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 2560, 
     "Height": 1440, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    }, 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 10000, 
     "MaxBitrate": 10000, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 2560, 
     "Height": 1440, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    }, 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 8000, 
     "MaxBitrate": 8000, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 2560, 
     "Height": 1440, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    }, 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 6000, 
     "MaxBitrate": 6000, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 1920, 
     "Height": 1080, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    }, 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 4700, 
     "MaxBitrate": 4700, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 1920, 
     "Height": 1080, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    }, 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 3400, 
     "MaxBitrate": 3400, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 1280, 
     "Height": 720, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    }, 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 2250, 
     "MaxBitrate": 2250, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 960, 
     "Height": 540, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    }, 
    { 
     "Profile": "Auto", 
     "Level": "auto", 
     "Bitrate": 1000, 
     "MaxBitrate": 1000, 
     "BufferWindow": "00:00:05", 
     "Width": 640, 
     "Height": 360, 
     "BFrames": 3, 
     "ReferenceFrames": 3, 
     "AdaptiveBFrame": true, 
     "Type": "H264Layer", 
     "FrameRate": "0/1" 
    } 
   ], 
   "Type": "H264Video" 
  }, 
  { 
   "Profile": "AACLC", 
   "Channels": 6, 
   "SamplingRate": 48000, 
   "Bitrate": 384, 
   "Type": "AACAudio" 
  } 
 ], 
 "Outputs": [ 
  { 
   "FileName": "{Basename}_{Width}x{Height}_{VideoBitrate}.mp4", 
   "Format": { 
    "Type": "MP4Format" 
   } 
  } 
 ] 
}