Dokumentation om Azure Stream Analytics

Azure Stream Analytics är en fullständigt hanterad analystjänst i realtid som är utformad för att hjälpa dig att analysera och bearbeta snabba flyttströmmar med data som kan användas för att utlösa aviseringar och åtgärder. Lär dig hur du använder Azure Stream Analytics med hjälp av våra snabbstarter, självstudier och exempel.