Snabbinmatning

Snabba upp arbetet med repetitiv registrering av poster med hjälp av den kraftfulla funktionen Snabbinmatning för datorwebbläsare och Windows-skrivbordsappen.

Affärsvärde

Datoranvändare tillbringar mycket tid med att upprepade gånger skriva in information för att skapa poster i följd, till exempel vid ordermottagning via telefon, digitalisering av kvitton eller registrering av nya artiklar. Användarna vill förstås ha tillgång till så mycket information som möjligt på en sida, men endast en bråkdel av dessa fält behöver normalt fyllas i när en post skapas. Navigeringen till de väsentliga fälten blir långsam vid arbete utan mus, eftersom användarna måste följa standardflikordningen för fält på sidan.

Snabbinmatning är en kraftfull och enkel funktion som ger tillgång till en alternativ sökväg för de redigerbara fälten på en sida. Det ändrar Retur-tangentens beteende till att skilja sig från Tabb-tangenten genom att flytta fokus till nästa snabbinmatningsfält på sidan och hoppa över oviktiga fält.

Skärmbild av en sida med flera fält där endast de fält som är snabbinmatningsfält har markerats.

Lägga till fält i eller ta bort fält från sökvägen för Snabbinmatning

Snabbinmatningsfunktionen kan anpassas med hjälp av den moderna och omfattande funktionen för personanpassning som ger användarna möjlighet att skräddarsy Business Central till hur de eller deras avdelning normalt registrerar data.

Utvecklare kan definiera en inledande sökväg för snabbinmatningsfält för varje sida i sitt program, anpassa sökvägen i tillägg samt skräddarsy den för specifika rollprofiler. AL-egenskapen Snabbinmatning stöder uttryck för att skapa dynamiska sökvägar till olika fält via Snabbinmatning.

En verkligt produktiv funktion

Snabbinmatning är noga utformad för att möta behoven hos mycket flitiga användare. Den innehåller bland annat följande förbättringar jämfört med snabbinmatningsfunktionen i Dynamics NAV:

  • Möjlighet att växla fokus till ett valfritt snabbinmatningsfält på sidan, inklusive att gå in i och ut ur redigerbara delar som listdelar, med hjälp av kraftfulla tangentkombinationer: Retur, Skift + Retur och Skift + Ctrl + Retur.
  • Expandera en dold snabbflik (fältgrupp) om nästa snabbinmatningsfält finns i gruppen.
  • Automatisk växling från sidans sista snabbinmatningsfält tillbaka till sidans första snabbinmatningsfält.

Prova nu

Upplev skillnaden mellan att använda Tabb-tangenten och Retur-tangenten i en ny försäljningsorder genom att logga in i din onlinemiljö på https://businesscentral.dynamics.com/?page=42&mode=create.

Resurser

Använda Snabbinmatning

Kortkommandon
Anpassa din arbetsyta
Teknisk dokumentation: Egenskapen QuickEntry
Teknisk dokumentation: Använda designverktyget

Berätta vad du tycker

Hjälp oss att förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd Business Central-forumet på https://aka.ms/businesscentralideas.