NONVISUALNONVISUAL

Markerar ett värdefilter i ett SUMMARIZECOLUMNS-uttryck som icke-visuellt.Marks a value filter in a SUMMARIZECOLUMNS expression as non-visual. Den här funktionen kan bara användas i ett SUMMARIZECOLUMNS-uttryck.This function can only be used within a SUMMARIZECOLUMNS expression.

SyntaxSyntax

NONVISUAL(<expression>)

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
uttryckexpression Ett DAX-uttryck som returnerar ett enskilt värde (inte en tabell).Any DAX expression that returns a single value (not a table).

ReturvärdeReturn value

En tabell med värden.A table of values.

KommentarerRemarks

ExempelExample

Läs mer i SUMMARIZECOLUMNS.See SUMMARIZECOLUMNS.