Använda Business Central i ett automatiskt arbetsflöde

Du kan använda din Business Central-data som en del av ett arbetsflöde i Microsoft Flow.

Anteckning

Du måste ha ett giltigt konto med Business Central och med Flow.

Att lägga till Business Central som datakälla i Flow.

 1. I webbläsaren, går du till flow.microsoft.com, och loggar in.
 2. Välj Mina flöden från menyn längst upp på sidan.
 3. Det finns 2 olika sätt att skapa ett flöde: Skapa från mall och Skapa från tom. En mall är ett fördefinierat flöde som har skapats åt dig. Om du vill använda en mall markerar du den och skapar en anslutning för varje tjänst som ska användas. Med en tom mall kan du skapa ett nytt flöde helt och hållet från början.
 4. I fönstret Mina flöden väljer du alternativet Skapa från tom om du vill skapa från en tom mall.
 5. Sök efter Microsoft Dynamics 365 Business Central-namn-anslutaren.
 6. I listan över tillgängliga utlösare, välj någon av de Business Central utlösare som är tillgängliga:
  När ett kundgodkännande begärs,
  När ett godkännande för redovisningsjournal begärs,
  När ett godkännande av en redovisningsjournalrad begärs,
  När ett artikelgodkännande begärs,
  När ett godkännande av ett inköpsdokument begärs,
  När ett godkännande av ett säljdokument begärs, eller
  När ett leverantörsgodkännande begärs.
 7. Flödet omber dig att välja ett företag inom din Business Central-klientorganisation samt de villkor som du vill hitta bland dina uppgifter.

Nu har du lyckats ansluta till dina Business Central-data och är redo att börja skapa ditt flöde.

 1. Välj alternativet Skapa från mall för att skapa från en mall.
 2. Sök efter Microsoft Dynamics 365 Business Central-namn-mallar.
 3. I listan över tillgängliga mallar väljer du någon av mallarna.
  Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-namn-försäljningsorder,
  Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-namn-försäljningsoffert,
  Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-namn-försäljningsfaktura,
  Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-namn-försäljningskreditnota,
  Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-namn-kund,
  Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-namn-inköpsorder,
  Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-namn-inköpsfaktura,
  Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-namn-inköpskreditnota,
  Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-namn-artikel,
  Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-namn-leverantör,
  Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-namn-redovisningsjournal-batch,
  Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-namn-redovisningsjournalrader.
 4. Flödet kommer att be dig att välja ett företag inom din Business Central klientorganisation. Eftersom varje steg i flödet är oberoende av nästa kan du behöva definiera företaget flera gånger när du använder en Business Central-flödesmall.

Anteckning

Business Central-flödesmallen integreras med det grundläggande arbetsflödet i Business Central. Detta innebär att varje gång som du använder en av dessa mallar dör att skapa ett flöde, om ett motsvarande arbetsflöde skapas i Business Central. Mer information finns i Arbetsflöden.

Mer information finns i Flödesdokumentationen.

För att felsöka ditt Microsoft Flow, se Felsöka integrering med Microsoft Flow.

Se även

Komma igång
Arbetsflöde
Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
Hantera användare och behörigheter
Hantera Dynamics 365 Business Central-namn-arbetsflöden
Användarinställningar för godkännande
Ställa in Business Central
Ekonomi