Underhålla anläggningstillgångar

Underhållskostnaderna är rutinmässiga periodiska kostnader som utförs för att bevara värdet på en anläggningstillgång. Till skillnad från kapitalförbättringar ökar de inte värden.

Du kan registrera och underhålla en aktuell fil om underhåll och service av anläggningstillgångarna så att du enkelt har tillgång ett fullständiga underhållsregister för anläggningstillgångar. När en anläggningstillgång skickas på service noterar du all relevant information, som exempelvis servicedatum, leverantörsnummer och serviceföretagets telefonnummer. Underhållsregistrering registreras för varje anläggningstillgång från det aktuella anläggningstillgångskortet.

Indexering används för att anpassa värden till den allmänna prisnivån. Du kan använda batch-jobbet Indexera anläggningstillgångar om du vill omberäkna underhållskostnader.

Om du vill registrera underhållsarbete på en anläggningstillgång

Varje gång som underhåll har utförts, exempelvis ett servicebesök kan du registrera detta för den aktuella anläggningstillgången i fönstret Underhållsregistrering.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.
 2. Markera den anläggningstillgång som du vill registrera underhåll för och välj sedan åtgärden Underhållsregistreringar.
 3. I fönstret Underhållsregistreringar fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Att bokföra underhållskostnader från en redovisningsjournalen för anläggningstillgångar.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport , ange Avskrivningsregellista, och välj sedan relaterad länk.

 2. Markera den avskrivningsregel som är tilldelad anläggningstillgången och välj sedan åtgärden Redigera.

 3. I fönstret Avskrivningsregelkort ser du till att kryssrutan Underhåll inte är markerad. Detta säkerställer att underhållskostnader inte bokförs till redovisningen.

 4. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Redovisningsjournaler för anl.tillg. och välj sedan relaterad länk.

 5. Skapa en första journalrad och fyll i fälten efter behov.

 6. Välj Anskaffningskostnad i fältet Underhåll.

 7. Välj åtgärden Infoga anl. motkonto. En andra journalrad skapas för motkontot som ställs in för bokföring av underhåll.

  Anteckning

  Steg 7 fungerar bara om du har ställt in följande: I fönstret Anl. bokföringsmallkort för den fasta anläggningstillgångens bokföringsmall, innehåller fältet Underhållskonto redovisningsdebitkontot och fältet Underhållskontosaldo innehåller det redovisningskonto där du vill bokföra mottransaktioner för uppskrivning. För mer information, se avsnittet "Att ställa in bokföringsmallar för anläggningstillgångar" i avsnittet Så här ställer du in allmän information för anläggningstillgångar.

 8. Välj åtgärden Bokföra.

Så här följer du upp servicebesök för anläggningstillgångar

Du kan skriva ut rapporten Underhåll – nästa service om du vill se vilka tillgångar som du har bokat in ett servicebesök för. Du kan även använda den här rapporten när du uppdaterar fältet Nästa servicedatum på anläggningstillgångskortet.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Underhåll nästa service och välj sedan relaterad länk.
 2. Fyll i fälten Startdatum och Slutdatum.
 3. Välj knappen Skriv ut eller Förhandsgranska.

Så här övervakar du underhållskostnader:

Du kan se underhållskostnaderna när du visar statistiken för en anläggningstillgång.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.
 2. Markera den anläggningstillgång som du vill visa underhållskostnader för välj sedan åtgärden Avskrivningsregler.
 3. I fönstret Avskrivningsregler för anl.tillg. väljer du relevant avskrivningsregel för anläggningstillgång åtgärden Statistik.
 4. I Anl.tillg.statistik väljer du fältet Underhåll.

Fönstret Underhållstransaktioner öppnas och visar de poster som utgör beloppet i fältet Underhåll.

Om du vill visa eller skriva ut underhållskostnader för åtskilliga anläggningstillgångar

I rapporten Underhållsanalys kan du välja om du vill visa underhåll baaserat på en, två eller tre underhållskoder för ett angivet datum eller en angiven period. Du kan se summan för alla de markerade tillgångarna eller summan för varje tillgång.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Underhållsanalys och välj sedan relaterad länk.
 2. Fyll i fälten om det behövs.
 3. Välj knappen Skriv ut eller Förhandsgranska.

Så här visar du underhållstransaktioner

Du kan också studera underhållskostnader genom att visa underhållstransaktionerna.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.
 2. Markera den fasta anläggningstillgång som du vill visa transaktioner för välj sedan åtgärden Avskrivningsregler.
 3. I fönstret Avskrivningsregler för anl.tillg. väljer du relevant avskrivningsregel för anläggningstillgång åtgärden Underhållstransaktioner.

Om du vill visa eller skriva ut underhållstransaktioner för åtskilliga anläggningstillgångar

I rapporten Underhåll - Uppgifter kan du visa eller skriva ut underhållstransaktioner för en eller flera anläggningstillgångar.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Underhållsdetaljer och välj sedan relaterad länk.
 2. Fyll i fälten om det behövs.
 3. Välj knappen Skriv ut eller Förhandsgranska.

Se även

Anläggningstillgångar
Ställa in anläggningstillgångar
Ekonomi
Komma igång
Arbeta med Business Central