Så här anger du bokföringsperioder

Använd bokföringsperioder för att ange om användare kan bokföra i redovisningen.

Så här anger du bokföringsperioder

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Redovisningsinställningar och välj sedan relaterad länk.
  2. I fönstret Redovisningsinställningar anger du perioden genom att ange datum i fälten Tillåt bokföring fr.o.m och Tillåt bokföring t.o.m..

Anteckning

Dessa bokföringsperioder tillämpas på hela företaget och alla användare. Om du vill tillåta undantag kan du definiera olika bokföringsperioder för specifika användare i fönstret Användarinställningar. Dessa bokföringsperioder åsidosätter de som anges i fönstret Redovisningsinställningar. Mer information finns i avsnittet ”Ställa in tidsbegränsningar för användare” i Hantera användare och behörigheter.

Se även

Ekonomi
Slutföra periodslutsprocesser
Arbeta med Business Central