Ställa in analysvy för kassaflöde

Om du vill ha hjälp att bestämma vad som ska ske med dina likvida medel kan du titta på diagrammen i rollcentret Revisor:

 • Kassacykel
 • Inkomst och utgift
 • Kassaflöde
 • Kassaflödesprognoser

Det här avsnittet beskriver var informationen i diagrammen kommer från och, vid behov, vad du gör om du vill börja använda diagrammen.

Kassacykeln och diagram för inkomster och utgifter

Diamgrammen Kassacykel och inkomster och utgifter är klara, beroende på kontoplan och kontouppställningar. Kontona är var informationen kommer från och kontouppställningar beräknar förhållandet mellan försäljning och kundfordringar. Vissa konton och kontouppställningar tillhandahålls. Du kan använda dem som de är, ändra dem och lägga till nya. Om du lägger till redovisningskonton i kontoplanen, till exempel genom att importera dem från QuickBooks, behöver du mappa till kontona på sidan kontouppställningar för följande Kontouppställningsnamn:

Kontouppställningsnamn Där den används
I_CACYCLE Kassacykel
I_CASHFLOW Kassaflöde
I_INCEXP Inkomst och utgift
I_MINTRIAL Som en resultaträkning om du inte använder kontoplanen

Obs! Det är det en bra idé att hålla beräkningarna som ges för kontouppställningen.

Ange konton i fältet Summeringsintervall för Totala intäkter, Totala kundfordringar, Totala leverantörsskulder, och Totalt lager. Om du vill mappa till flera olika konton eller mer än ett visst konto, anger du kontonumren åtskilda med ".." eller med en lodrät stapel. Till exempel 1111..4444 eller 2222|3333|5555.

Tips: Kontrollera en mappning genom att välja åtgärdem översikt.

Konfigurera kassaflödesdiagrammet

Kassaflödesdiagrammet baseras på följande:

 • Ett diagram med kassaflödeskonton.
 • En eller flera kassaflödeinstallationer. Dessa anger kontona som ska användas för redovisning, inköp, försäljning, tjänster och anläggningstillgångar.

För att hjälpa dig att komma igång, finns vissa konto- och kassaflödeinstallationer. Du kan lägga till, ändra eller ta bort dem.

Du anger dessa inställningar genom att söka efter kassaflödeskonton, väljer länken och fyller sedan i fälten. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. Upprepa stegen för Kassaflödesinställningar.

Konfigurera kassaflödesprognoser.

Diagrammet kassaflödesprognos använder kassaflödeskonton, kassaflödesinställningar för kassaflödesprognoser. Vissa tillhandahålls, men du kan ställa in egna med hjälp av en assisterade konfigurationsguiden. Guiden hjälper dig att ange saker som till exempel hur ofta du uppdaterar prognosen, kontona som du vill basera den på, information om när du betalar skatter och om du ska använda Cortana Intelligence.

Kassaflödesprognoser kan använda Cortana Intelligence-dokument med förfallodatum senare ska inkluderas. Resultatet blir en mer omfattande prognos. Anslutningen till Cortana Intelligence har redan ställts in åt dig. Du måste aktivera den. När du loggar in i Business Central, visas ett meddelande i en blå stapel och innehåller en länk till standardinställning för kassaflödesinställningen. Meddelandet visas endast en gång. Om du stänger den och bestämmer dig för att aktivera Cortana Intelligence använder du den assisterade inställningsguiden eller en manuell process.

Anteckning

Du kan alternativt använda förebyggande webbtjänsten. Mer information finns i skapa och använda egna förebyggande webbtjänsten för kassaflödesprognoser.

Så här använder du guiden för assisterad konfiguration:

 1. I rollcentret Revisor, under diagrammet Kassaflödesprognos väljer du åtgärden Öppna assisterad konfiguration.
 2. Fyll i fälten som behövs i varje steg i guiden.
 3. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Kassaflödesprognos och välj sedan relaterad länk.
 4. I fönstret Kassaflödesprognos kan välja åtgärden Omberäkna prognos.

Så här använder du en manuell process:

 1. I rollcentret revisor söker du Kassaflödesinställningar, och väljer sedan relaterad länk.
 2. Expandera snabbfliken Cortana Intelligence och välj sedan kryssrutan Cortana Intelligence aktiverad.
 3. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Kassaflödesprognos och välj sedan relaterad länk.
 4. I fönstret Kassaflödesprognos kan välja åtgärden Omberäkna prognos.

Tips

Beakta längden för perioderna som tjänsten ska använda i dess beräkningar. Ju mer information som du anger, desto mer exakta kommer prognoserna att vara. Se upp för stora avvikelser i perioder. De kommer också att påverka prognoserna. Om Cortana Intelligence inte hittar tillräckligt med data, eller om data varierar mycket, kommer tjänsten inte att utföra någon prognos.

Skapa och använda egna förebyggande webbtjänsten för kassaflödesprognoser

Du kan också skapa en egen förebyggande webbtjänst som bygger på en allmän modell kallad Prognosmodell för Microsoft Business Central. Den här förebyggande modellen finns online i galleriet Cortana Intelligence. För att använda modellen gör du följande:

 1. Öppna en webbläsare och gå du till Cortana Intelligence-galleriet
 2. Sök efter Prognosmodell för Microsoft Business Central och öppna sedan modellen i Azure Machine Learning Studio.
 3. Använd ditt Microsoft-konto för att registrera dig för en arbetsyta och kopiera sedan modellen.
 4. Kör modellen och publicera den som en webbtjänst.
 5. Gör en anteckning av API-URL och API-nyckel. Du använder denna information för en kassaflödesinställningar.
 6. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Kassaflödesinställningar och välj sedan relaterad länk.
 7. Expandera snabbfliken Cortana Intelligence och fyll sedan i fälten.

Se även

Analysera kassaflödet i företaget
Ställa in Finance
Arbeta med Business Central