Ange arbetsansvar för kontaktpersonerna.

Du kan lägga till information om arbetsansvar för kontaktpersoner för att ange vad kontaktpersonen ansvarar för i företaget, till exempel IT, ledning eller produktion. Du kan använda den här informationen, när du anger uppgifter om kontakterna.

Att använda arbetsansvar på kontakter är en två-stegsprocess. Först definierar du arbetsansvarkoden. Du måste bara utföra den här steget en gång för varje arbetsansvar. När du har en arbetsansvarkod kan du börja koppla koden till kontaktpersoner.

Så här definierar du en arbetsansvarskod

Arbetsansvarkoden definierar typen eller kategorin för projektet, som t.ex. MARKNADSFÖRING eller KÖP. Du kan ha flera arbetsansvarkoder. Att definiera arbetsansvaret använder du fönstret Arbetsansvar.

  1. Välj ikonen söka efter sida eller rapport, ange arbetsansvar och välj sedan relaterad länk.
  2. Välj åtgärden Ny och fyll i en kod och en beskrivning. Koden kan bestå av högst 11 tecken, både siffror och bokstäver.

Så här tilldelar du arbetsansvar till en kontaktperson

Du kan inte tilldela arbetsansvar till kontaktföretag.

  1. Öppna kontaktperson.
  2. Välj åtgärden Person och sedan Arbetsansvar. Fönstret Kontakt arbetsansvar öppnas.
  3. I fältet Arbetsansvarskod, markera det arbetsansvar du vill tilldela.

Upprepa stegen för varje arbetsansvar du vill tilldela. Arbetsansvar kan också tilldelas i kontaktlista på samma sätt.

Antalet arbetsansvar som du har tilldelat kontakter anges automatiskt i fältet Antal arbetsansvar i avsnittet Segmentering på fönstret Kontakt.

När du har tilldelat kontakterna arbetsansvar kan du använda dessa uppgifter för urval av kontakter till segmenten. Mer information finns i Så här lägger du till kontakter i segment.

Se även

Skapa kontaktpersoner
Skapa kontaktföretag
Arbeta med Business Central