Navigera snabbt med startknappen för Office 365 och startsidan för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar (online)

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Dynamics 365 for Customer Engagement introducerar en ny appmodell för Customer Engagement-appar och gör det snabbt och enkelt att komma åt dessa och Office 365-appar.

Om du är en Customer Engagement-användare med en Office 365-prenumeration är du två klick ifrån åtkomst till familjen i onlineappar som finns tillgängliga för dig som Word och Excel Online.

Titta på en kort video (3:35) om mobilappen Dynamics 365 for Customer Engagement-affärsappar.

För administratörer och slutanvändare: flytta snabbt mellan appar med den nya startknappen för Office 365-appen

Startknappen för Office 365-appen är inbyggd i alla Dynamics- och Office 365-appar. Använd startknappen för appen för att snabbt navigera till valfri Dynamics-app.

Om du har en Office 365-prenumeration klickar du på startknappen för appen och går till de Office 365-appar och tjänster som är tillgängliga för dig.

Startknapp för appen Office 365

Kontrollera din e-post. Skapa ett Word-dokument. Hämta filer från din OneDrive. Samtidigt som du bara är två klick bort från att komma tillbaka till Customer Engagement-appar.

Anteckning

TIPS: Om du precis har startat en utvärderingsversion eller om du har uppgraderat till Customer Engagement, kan du behöva uppdatera eller öppna en ny webbläsarsession om du vill se dina appar. Det kan finnas en fördröjning för din instans att aktiveras fullständigt.

För Microsoft Dynamics 365 Government-prenumerationer kommer startknappen för Office 365-appen att ta användare till antingen Dynamics 365 for Customer Engagement-appar eller Dynamics 365 administratörscenter. Administratörer går till Dynamics 365 administratörscenter.

För administratörer: Gå till administratörscenter via startknappen för Office 365-appen

Om du är en systemadministratör för Customer Engagement eller en global administratör för Office 365 klickar du på startknappen för appen för att se Administrations-panelen.

Administrationspanel på Startknapp för appen Microsoft Office 365

Klicka på Admin-panelen för att gå till Office 365 administratörscenter, där du kan lägga till användare och ändra lösenord.

Administrationsportalen för Office 365 för Dynamics 365 for Customer Engagement

För mer information om startsidan för: Presentation av startsidan för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar

Om du har flyttat till Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online) har vi en ny sida som du kan använda för att hantera och öppna Customer Engagement-appar. Klicka på Customer Engagement, från startknappen för appar, gå till startsidan för Customer Engagement (home.dynamics.com).

Dynamics 365 for Customer Engagement-appanelen på Office 365 appstartaren

Den nya startsidan för Customer Engagement.

Startsidan för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar

Anteckning

Startsidan för Customer Engagement är inte en del av Microsoft Dynamics 365 Government-prenumerationen. Om du klickar på Customer Engagement tas Microsoft Dynamics 365 Government-användarna till din instans av Dynamics 365 for Customer Engagement eller till Dynamics 365 administratörscenter.

Se nästa avsnitt för att se vad du kan göra med startsidan.

Visa dina appar

Alla Customer Engagement-appar som du har en licens för visas som en appmodulpanel på den här sidan. Om du har flera instanser av ett program väljer du panelen för den instans som du vill öppna.

I det här exemplet visas två instanser av Dynamics 365 for Customer Engagement.

Tips

Om du precis har startat en utvärderingsversion eller om du har uppgraderat till Customer Engagement, kan du behöva uppdatera eller öppna en ny webbläsarsession om du vill se dina appar. Det kan finnas en fördröjning för din instans att aktiveras fullständigt.

Två instanser av Dynamics 365 for Customer Engagement-appar (online) på startsidan

Anteckning

Vad är "Dynamics 365 - anpassad"?

"Dynamics 365 - anpassad" är appnamnet för alla onlineorganisationer med en version 8.1 och lägre och standard-appen på 8.2. Namnet på 8.2 standardappen kan ändras av administratören.

Vad är panelerna på startsidan?

Customer Engagement introducerar en ny appmodell och vad du ser är Dynamics 365 for Customer Engagement-appar som du har licens för när du har uppgraderat till Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online).

Administratörer: Du har alternativ för visning och namngivning av Dynamics 365 - anpassad.

När du har uppdaterat till Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online) har du två alternativ. Gå till Inställningar > Administration > Systeminställningar > Allmänt-fliken. Bläddra ned till Ange alternativ för standardappen: Dynamics 365 - anpassad.

Var hittar jag mer information om hur du uppgraderar till Dynamics 365 for Customer Engagement?

Fäst dina vanliga appar

För företag med många Customer Engagement-appar kan du göra olika saker för att göra sidan mer hanterbar. Du kan till exempel fästa dina vanliga appar längst upp på sidan.

 1. Markera appen på startsidan.

 2. Klicka på ellipser (...), och klicka sedan på Fäst den här appen.

  Knappen Fäst denna app i Dynamics 365 for Customer Engagement

  Appen visas längst upp på sidan och i åtgärdsfönstret.

  Dynamics 365 for Customer Engagement-app fäst på startsidan

  Fäst på startsidan.

  Appen fäst på åtgärdsfönstret

  Fäst på åtgärdsfönstret.

Söka i dina appar

Om du har många appar kan du söka efter specifika.

Sök efter Dynamics 365 for Customer Engagement-appar

För administratörer och slutanvändare: Välj en Dynamics 365 for Customer Engagement-appar från den nya appväxlaren.

För kunder som har uppgraderat till Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online) eller senare, kan du använda appväxlaren i Dynamics 365 for Customer Engagement för att snabbt välja andra Customer Engagement-appar som du har licens för.

Appväxlaren för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar

Du kan fästa appar med hjälp av ellipser på den här menyn som kommer att fästas på menyn och på startsidan.

Se även

Blogginlägg: Träffa startsida för alla nya Dynamics 365 for Customer Engagement-appar
Logga in på Dynamics och Office 365-apparna Mina appar på Home.Dynamics.com
Viktig information för CRM Online-kunder
Växla från Dynamics CRM Online till Dynamics 365 for Customer Engagement-appar (online)
Presentation av startikoner för appar i Office 365