Vad är nytt med Dynamics dataexporttjänst?

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Det här avsnittet beskriver de nya funktionerna som är tillgängliga för Dataexporttjänst.

Mars 2017

Synkronisera om poster som inte kunde synkroniseras

Med den här nya förhandsgranskningsfunktionen kan du återställa från synkroniseringsfel med omsynkronisering på begäran.

Verktygsfältet för dataexporttjänst

Mer information: Lösa synkroniseringsproblem

Se även

Replikera Dynamics 365 (online)-data till Microsoft Azure SQL Database
Ställ in och hantera telefoner och surfplattor