Hitta i Dynamics 365 eller Dynamics CRM (tidigare versioner)

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Klicka på fliken för produkten eller tjänsten som du använder.

Dynamics 365

Med Dynamics 365 startar du genom att öppna appen för din roll: Sales, Customer Service, Field Service, Project Service, Operations eller Financials.

Anteckning

Om du är administratör kan du öppna Dynamics 365 – anpassad för åtkomst till systemomfattande administratör eller anpassade inställningar.

Öppna en app
 1. Logga in på Office 365, klicka på startknappen för Office 365 och klicka sedan på Dynamics 365 ikonen.

  Office 365 appstartare med vald Dynamics 365-ikon

  Anteckning

  Apparna som är tillgängliga för dig i startknappen för appen beror på din prenumeration.

 2. På startsidan för Dynamics 365 väljer du Dynamics 365-appen för din roll.

  Startsida för Dynamics 365 med 4 appar

Tips

Du kan gå direkt till hemsidan genom att gå till https://home.dynamics.com. Du kan också logga in på en app direkt med hjälp av en URL. Mer information: Logga in med en URL.

Växla till en annan app
 • I navigeringsfältet, gå till Dynamics 365> Mina appar och välj sedan appen som du vill använda.

  Dynamics 365 appväxlare

Hitta i Sales, Customer Service eller Dynamics 365 - anpassad app

När du öppnar en app ser du paneler och ikoner (kallas en webbplatsöversikt) för den appen. Ikoner används för att komma åt olika typer av information som är relevant för den rollen.

I följande illustrationer beskriver webbplatsöversikterna för Sales, Customer Service och Dynamics 365 – anpassade appar.

Anteckning

Webbplatsöversikten för Sales eller Customer Service-app kan vara annorlunda om din app har anpassats.

Webbplatsöversikt för Sales-app

Webbplatsöversikt för Sales-appen för Dynamics 365

1. Instrumentpaneler samlar in den viktigaste informationen på ett ställe. Du kan välja mellan flera instrumentpaneler för din roll.

2. Övervaka uppdateringar i realtid i Nyheter på instrumentpanelen. Håll dig uppdaterad om snabbrörlig försäljning, kundprojekt och marknadsföringskampanjer i din organisation.

3. Håll reda på aktiviteter, e-postmeddelanden, avtalade tider, telefonsamtal och mer i Aktiviteter.

4. Håll reda på företag som du gör affärer med i Konton.

5. Lagra information om personer du arbetar med i Kontakter.

6. Använd Leads för att följa upp potentiella kunder som du ännu inte har kvalificerat via försäljningsprocessen.

7. Affärsmöjligheter är leads som är nästan redo att köpa.

8. Spåra dina Konkurrenter så att du vet deras styrkor och svagheter.

9. De flesta försäljningar inleds med Offerter som så småningom blir en order.

10. Skapa Order när dina kunder är redo att köpa.

11. När en kund lägger en order skapar du Fakturor för att debitera dem för kommande försäljning.

12. Produkter utgör stommen i verksamheten. Säljare använder produktlistorna för att generera offerter, marknadsföringskampanjer, order och fakturor.

13. Tillgång till försäljningsinformation för ditt team i Dokumentation.

14. Skapa marknadsföringslistor för att köra dina marknadsföringskampanjer.

15. Använd Snabbkampanjer för att skicka en e-postkampanj till kunder i en viss demografisk profil.

16. Använd Mål för att hålla reda på dina framsteg för att uppnå intäktsmål.

17. Mål kräver Målmått (ett tal eller ett belopp i kronor) som avgör hur målen mäts.

18. Använd Sammanslagningsfrågor för att samla alla data om ett specifikt mål, inklusive alla dess relaterade mål, i en enda vy.

19. Dynamics 365 levereras med många inbyggda Rapporter. Du kan komma åt och köra dem härifrån, eller du kan skapa egna rapporter.

20. Varningar visar systemomfattande aviseringar om t.ex. problem med din postlåda.

21. Kalendern visar alla dina avtalade tider. Du kan använda regler när du schemalägger avtalade tider.

Webbplatsöversikten för Customer Service-app

Webbplatsöversikt för Customer Service-appen

1. Instrumentpaneler samlar in den viktigaste informationen på ett ställe. Du kan välja mellan flera instrumentpaneler för din roll.

2. Håll reda på aktiviteter, e-postmeddelanden, avtalade tider, telefonsamtal och mer i Aktiviteter.

3. Håll reda på företag som du gör affärer med i Konton.

4. Lagra information om personer du arbetar med i Kontakter.

5. Använd Sociala profiler för att spåra förekomsten av en kontakt i sociala media.

6. Spåra dina kundförfrågningar och problem i Ärenden.

7. Använd Tjänstekalender för att visa organisationens dags-, vecko- och månadsschema över avtalade tider och tjänsteaktiviteter.

8. Kontrollera Köer för att se de ärenden som väntar på att börja arbetas med.

9. Visa en lista över företagets Produkter när du arbetar med kundtjänstärenden.

10. Spårar specifika Tjänster som tillhandahålls av din verksamhet.

11. Dynamics 365 levereras med många inbyggda Rapporter. Du kan komma åt och köra dem härifrån, eller du kan skapa egna rapporter.

12. Kalendern visar alla dina avtalade tider. Du kan använda regler när du schemalägger avtalade tider.

Dynamics 365 - Anpassad webbplatsöversikt (inställningar)

Webbplatsöversikt för Dynamics 365-inställningar

1. Använd Verksamhetsstyrning för att ställa in olika affärsinställningar. Ange till exempel inställningar för räkenskapsår, eller när företaget är stängt.

2. Påskynda skapandet av artiklar, e-post, e-postsignaturer, dokument, kontrakt och kopplade dokument genom att skapa Mallar.

3. Hantera produkter för din Produktkatalog. Det är också där som du skapar rabatt- och prislistor och ställer in enhetsgrupper för produkter.

4. Använd Servicehantering för att konfigurera köer, cirkuleringsregler, berättiganden, serviceschema, semesterschema med mera.

5. Använd Mobile Offline om du vill aktivera Mobile Offline-synkronisering, aktivera entiteter för mobile offline, skapa profiler och lägga till användare till en profil.

6. Se Synkroniseringsfel som är associerade med mobile offline.

7. Använd Anpassningar för att Dynamics 365 ska fungera som ditt företag gör: lägg till eller ta bort fält, skapa eller anpassa formulär, rapporter, vyer, instrumentpaneler, diagram och mycket mer.

8. Det är bäst att hålla anpassningarna skilda från standardlösningen. Skapa och hantera dina lösningar här.

9. Gå till Dynamics Marketplace för att hitta branschspecifika appar i app-källan.

10. Plugin-spårningsloggen gör att utvecklare kan använda iTracingService och är ett sätt att se spår utan att ett fel inträffar om du vill visa spårningen. Använd det här objektet för att se ett rutnät av alla plugin-spårningsloggar per körning av plugin-program

11. Använd Administration för en mängd uppgifter som till exempel att lägga till och ta bort stöd för språk. Här kan du också komma åt dialogrutan Systeminställningar där du kan ange en mängd olika inställningar.

12. Använd Säkerhet för att lägga till användare och ange deras säkerhetsroller. Du kan också ställa in grupper och affärsenheter.

13. Använd Datahantering om du vill aktivera och inaktivera exempeldata, importera data, ställa in regler för dubblettidentifiering och mycket mer.

14. Flera Dynamics 365-funktioner använder Systemjobb för att utföra uppgifter automatiskt, till exempel arbetsflöden, import och dubblettidentifiering. Övervaka dina systemjobb här.

15. Använd Dokumenthantering för att ställa in SharePoint-integrering. Med SharePoint kan ditt team arbeta tillsammans med samma dokument. SharePoint-integrering krävs också om du vill använda andra samarbetsfunktioner som t.ex. OneNote, OneDrive för företag eller Office 365-grupper med Dynamics 365.

16. Aktivera Granskning för att spåra ändringar i affärsdata genom att granska data.

17. Använd E-postkonfiguration för att integrera Outlook eller webbpostsystem med Dynamics 365. Du kan också hantera och övervaka postlådor härifrån.

18. Användare kan hålla sig uppdaterade om vad som händer i organisationen med hjälp av Aktivitetsflöden. Här kan de administrera dem. Men tänk på Yammer-integration som ett alternativ till aktivitetsflöden.

19. Använd Aktivitetsflödesregler för att ange när inlägg automatiskt kommer att skapas för följda poster.

20. Ställ in Dynamics 365 App för Outlook, som är ett Office-tillägg för Microsoft Outlook. Med Dynamics 365 App för Outlook kan användare visa Dynamics 365-data från Outlook och kan spåra e-post och avtalad tid från Outlook med ett enda klick.

21. Ställ in Relationsinsikter för att kontinuerligt analysera en enorm mängd med data för att hjälpa användare att bättre förstå affärsrelationer, utvärdera sina aktiviteter i förhållande till tidigare framgångar och välja bästa vägen framåt.

22. Använd Processer för att skapa affärsprocessflöden, arbetsflöden, dialoger och åtgärder.

23. Navet för interaktiva tjänster innehåller omfattande instrumentpaneler och formulär som samlar ihop nyckelinformation för servicearbetare för att få saker gjorda snabbare.

24. Gå till Mina appar för att se en lista över appar som du kan komma åt.

Navigeringsfältet i varje app har samma knappar:

Navigeringsfältknapparna i Dynamics 365

1. Gör en enkel sökning efter en post.

2. Gå tillbaka till dina fästa eller nyligen använda poster.

3. Lägg till en ny post.

4. Gör en avancerad sökning med hjälp av filter, sortering och kriterier.

5. Ange personliga alternativ.

6. Få sammanhangsberoende hjälp (interaktiva aktiviteter, videor, e-böcker och ämnen).

Var du får mer information om varje app

Dynamics 365 for Sales - Användarguide

Dynamics 365 for Customer Service - Användarguide (Kundtjänstnavet)

Dynamics 365 for Customer Service - Användarguide (tidigare webbapp)

Dynamics 365 for Field Service - Användarguide

Dynamics 365 for Project Service Automation - Användarguide

Administrationsguide för Dynamics 365

CRM 2016

Vill du se en kort videogenomgång om det nya navigeringsfältet?

Om skärmen ser ut så här använder du CRM 2016.

Titta på en video om navigeringsfältet

Snabbåtkomstobjekt

Dessa objekt finns alltid i navigeringsfältet: senast använda, snabbregistrering, postsökning, avancerad sökning och personliga alternativ.

Navigeringsfältobjekt i Microsoft Dynamics 365

Formulärnavigering

Om du arbetar i ett komplext formulär med många fält blir det enkelt att hämta de data du behöver med den nedrullningsbara menyn för formulärnavigering.

Listruta för formulärnavigering i Dynamics 365

I föregående illustration visas hur du navigerar i CRM 2016: välj huvudmenyn, välj ett arbetsområde och välj sedan ett objekt.

Äldre versioner av Dynamics CRM

Vill du se en kort videogenomgång om det nya navigeringsfältet?

Om skärmen ser ut så här använder du den tidigare versionen av CRM.

Navigering för Dynamics 365 (äldre version)

I föregående illustration visas hur du navigerar i tidigare versioner av CRM: välj Microsoft Dynamics CRM, välj ett arbetsområde och välj sedan ett objekt.