Metodtips för arbetsflödesprocesser

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Det här avsnittet innehåller metodtips för hur du skapar och hanterar arbetsflödesprocesser.

Undvik oändliga slingor

Det är möjligt att skapa logik i ett arbetsflöde som initierar en oändlig loop som använder serverresurser och påverkar prestanda. Den typiska situationen där en oändlig loop kan uppstå är om du har ett arbetsflöde som har konfigurerats för att starta när ett attribut uppdateras och som uppdaterar attributet i logiken i arbetsflödet. Uppdateringsåtgärden utlöser samma arbetsflöde som uppdaterar posten och startar arbetsflödet om och om igen.

De arbetsflöden som du skapar innehåller logik för att upptäcka eller stoppa en oändlig loop. Om en arbetsflödesprocess körs mer än ett visst antal gånger för en viss post under en kort tidsperiod visas följande fel för processen: Den här arbetsflödesuppgiften avbröts eftersom arbetsflödet som startade den ingår en oändlig loop. Korrigera arbetsflödets logik och försök igen. Antalsbegränsningen är 16 gånger.

Använda arbetsflödesmallar

Om du har arbetsflöden som påminner om varandra och du planerar att skapa flera arbetsflöden som följer samma mönster kan du spara arbetsflödet som en arbetsflödesmall. Detta sätt innebär att nästa gång du behöver skapa en liknande arbetsflödet kan du göra det med hjälp av mallen utan att behöva ange villkoren och åtgärderna från början.

I dialogrutan Skapa process, välj Ny process från en befintlig mall (välj i listan).

Använda underordnade arbetsflöden

Om du använder samma logik i olika arbetsflöden eller villkorliga grenar, definiera den logiken som ett underordnat arbetsflöde så behöver du inte replikera den logiken manuellt i varje arbetsflöde eller villkorlig gren. Detta kan göra det enklare att underhålla arbetsflöden. Istället för att undersöka många arbetsflöden som kan gälla samma logik behöver du bara uppdatera ett arbetsflöde.

Ha färre loggar

Spara diskutrymme genom att avmarkera kryssrutan Behåll loggar för arbetsflödesuppgifter där fel har uppstått om du inte behöver behålla dessa data.

Begränsa antalet arbetsflöden som uppdaterar samma entitet

Om du kör mer än ett arbetsflöde som uppdaterar samma entitet kan detta leda till problem med låsta resurser. Föreställ dig flera arbetsflöden där varje uppdatering av affärsmöjligheter utlöser en uppdatering av det associerade kontot. Flera instanser av dessa arbetsflöden som körs och försöker uppdatera samma kontopost samtidigt kan resultera i problem med resurslåsning. Arbetsflödesfel uppstår och ett felmeddelande, till exempel SQL-tidsgräns: Resursen resursnamn kan ej låsas* registreras.

Använd anteckningar för att hålla reda på ändringar

När du redigerar arbetsflöden bör du använda fliken Anteckningar och skriva vad du gjorde och varför du har gjort det. Detta gör att någon annan kan förstå de ändringar du gjort.

Se även

Översikt över arbetsflödeprocesser
Konfigurera arbetsflödesprocesser
Övervaka och hantera arbetsflödeprocesser