Använda anpassade kontroller för datavisualiseringar

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Anpassade kontroller låter dig omvandla fält som traditionellt innehåller text till visualiseringar. På samma sätt kan du använda anpassade kontroller för att omvandla datamängder, till exempel en vy, för att visa i en mer visuell återgivning i stället för en lista med poster. Anpassade kontroller kan visas som visualiseringar i formulär, instrumentpaneler, vyer och rutnät på startsidan. Du kan ange en typ av anpassad kontroll som visas i webbläsarklienten medan du har en annan anpassad kontroll som visas i Dynamics 365 mobilappar för ttelefon eller surfplatta. Till exempel kan du använda en anpassad nummerinmatningskontroll i webbläsarklienter och ett anpassat skjutreglage för telefonappen. När anpassningen publiceras kan användare interagera fullständigt med kontrollen för att ändra värde, till exempel genom att skjuta kontrollen när du använder det anpassade linjära skjutreglaget. Ändringar sparas automatiskt när formuläret stängs på samma sätt som när användaren ändrar ett traditionella fält i ett formulär.

Anpassade skjutreglage

Använd en anpassad kontroll för att lägga till visuella effekter i ett fält

Genom att följa stegen i denna procedur ändras standardetiketten och textrutan i fältet budgetbelopp till det anpassade skjutreglaget på entiteten för affärstillfälle. Du kan följa liknande steg för att ersätta ett befintligt fält med en anpassad kontroll eller konfigurera en anpassad kontroll för ett anpassat fält.

 1. Öppna lösningsutforskaren.

 2. Expandera entiteter, expandera den entitet du vill använda, till exempel entiteten affärsmöjlighet, välj formulär och öppna ett formulär såsom huvudformulär.

 3. I formulärredigeraren dubbelklickar du på det fält där du vill lägga till en anpassad kontroll t.ex. fältet budgetbelopp i huvudformuläret för affärsmöjlighet. Du kan också skapa ett anpassat fält.

 4. På sidan Fältegenskaper klickar du på fliken kontroller och klickar sedan på lägg till kontroll.

 5. På sidan Lägg till kontroll markerar du den kontroll som du vill använda, till exempel kontrollen linjärt reglage som visas här och klickar sedan på Lägg till.

  Lägg till linjärt skjutreglage

 6. Välj klienten där du vill placera kontrollen som ska visas.

  • Webb. För att göra den anpassade kontrollen tillgänglig från en webbläsare, välj alternativet Webb bredvid kontrollen. Observera att inställning av alternativet Webb innehåller återgivning av kontrollen i en webbläsare på datorer, Mac-datorer och mobila enheter.

  • Telefon. För att göra den anpassade kontrollen tillgänglig på telefoner som kör Dynamics 365 för telefoner, välj alternativet Telefon bredvid kontrollen.

  • Surfplatta. För att göra den anpassade kontrollen tillgänglig på surfplattor som kör Dynamics 365 för surfplattor, välj alternativet surfplatta bredvid kontrollen.

  Välj klientapparna för att visa den anpassade kontrollen

 7. Klicka på ikonen Redigera egenskaper för den anpassade kontrollen bredvid Min, Max och steg, ange egenskapsalternativet som beskrivs nedan och klicka sedan på OK.

  Lägga till anpassade egenskaper

  • Min. Ange det minsta godkända värdet. Du kan koppla ett statiskt värde som du anger eller binder värdet till ett befintligt fält. I det här exemplet är Bind till statiskt värde Valuta och det lägsta värdet som kan anges är noll.

   • Bind till ett statiskt värde. Välj datatyp, till exempel ett heltal (Whole.None), valuta, flytande punkt (FP) eller decimaltal. Skriv sedan ett tal som motsvarar det minsta värdet som är godkända för fältet.

   • Bind till värden i ett fält. Välj ett fält i listan som ska användas som minsta godkända värdet.

  • Max. Ange det högsta godkända värdet för fältet. Liknande minsta värdet kan du koppla ett statiskt värde som du anger eller binder värdet till ett befintligt fält som beskrivs ovan. I det här exemplet är Bind till statiskt värde Valuta och det högsta värdet som kan anges är 1 miljard.

  • Steg. Detta representerar enheten för att öka eller minska när du lägger till eller drar ifrån från det aktuella värdet. Till exempel för budgetbelopp kan du välja 100 dollar ökning\minskning.

  • Dölj standardkontroll. Om du väljer det här alternativet döljs kontrollen så att varken kontrollen eller data visas i någon av de klienter som inte stöder den anpassade kontrollen. Lägg märke till att den klassiska Dynamics 365-webbklienten inte stöder de flesta anpassade kontroller. Som standard är det här alternativet inte är markerat och klassiskt Dynamics 365-webbklienten visar standardinställd, vanligen textbaserad, kontroll.

   Anteckning

   Standardkontrollen identifieras med (standard) efter kontrollens namn.

   Standardkontroll

 8. Klicka på OK för att stänga sidan Fältegenskaper.

 9. Om du vill aktivera anpassningen, på entitetsformuläret klickar du på spara och sedan på publicera.

 10. Välj Spara och stäng för att stänga formulärredigeraren.

Se den anpassade kontrollen i praktiken

Öppna en post som innehåller fältet med anpassad kontroll, till exempel formuläret affärsmöjlighet från föregående exempel och visa hur fältet ändras.

Skjutreglaget återges i formuläret

Fältet återges nu som ett skjutreglage i stället för textfältet.

Se även

Skapa och redigera vyer
Anpassa Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
Gör rutnät (listor) redigerbara i Dynamics 365 med hjälp av den anpassade kontrollen för redigerbara rutnät