Egenskaper för webbresurs

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Du kan lägga till eller redigera webbresurser i ett formulär för att göra det mer tilltalande och användbara för appanvändare. Webbresurser med formulär aktiverade är bilder, HTML-filer eller Silverlight-kontroller.

Du kan nå Formuläregenskaper genom att öppna lösningsutforskaren. Under Komponenter expanderar du först Entiteter och expanderar sedan önskad entitet. Välj sedan Formulär. I listan över formulär, öppna formuläret av typen Huvudsaklig. Klicka på fliken Infoga, välj webbresurs för att visa egenskaper för webbresurs.

egenskaper-för-webbresurs

Steg-för-steg-anvisningar finns i Skapa och redigera webbresurser

Tabb Egenskap Beskrivning
Allmänt Webbresurs Krävs: Bilden, HTML eller Silverlight den webbresurs som du vill använda.
Namn Krävs: Ett unikt namn för fältet. Namnet får endast innehålla alfanumeriska tecken samt understreck.
Etikett Krävs: En etikett för visning för webbresursen.
Synlig som standard Att visa webbresursen är valfritt och kan styras med skript. Mer information: Synlighetsalternativ
Aktivera för mobil Klicka på kryssrutan om du vill aktivera iFrame för mobila enheter.
Formatering Ange antalet kolumner som kontrollen ska ta upp Du kan ange att fältet ska uppta det antal kolumner som avsnittet har när det avsnitt som innehåller webbresursen har mer än en kolumn.
Välj antalet rader som kontrollen upptar Du kan styra webbresursens höjd genom att ange ett antal rader.
Utöka automatiskt så att tillgängligt utrymme används Du kan tillåta att webbresursens höjd expanderas till tillgängligt utrymme.
Välj rullningstyp för IFRAME En webbresurs för HTML läggs till i formuläret med hjälp av en IFRAME.

- Vid behov: Visa rullningslister när webbresursen är större än tillgängligt utrymme.
- Alltid: Visa alltid rullningslister.
- Aldrig: Visa aldrig rullningslister.
Visa kantlinje Visa en kant runt webbresursen.
Beroenden Beroende fält En webbresurs kan samverka med fält i formuläret med hjälp av skript. Om ett fält tas bort från formuläret kan skriptet i webbresursen avbrytas. Lägg till de fält som refereras av skript i webbresursen till Beroende fält så att de inte kan tas bort av misstag.

Skicka parametrar till webbresurser

En HTML eller Silverlight webbresurs kan acceptera parametrar som ska skickas som frågesträngsparametrar.

Information om posten kan skickas genom att aktivera alternativet Skicka postens objekttypskod och unika identifierare som parametrar. Om information skrivs in i fältet Anpassad parameter kommer den skickas med hjälp av dataparametern. Värden som skickas är:

Parameter Beskrivning
data Denna parameter skickas bara om texten angetts för Anpassad parameter.
orglcid Organisationens standardspråk, LCID.
orgname Organisationens namn.
userlcid Användarens önskade språk, LCID
type Entitetstypkod. Det här värdet kan vara olika för anpassade entiteter i olika organisationer. Använd namnet på entitetstypen i stället.
typename Namnet på entitetstypen.
id ID-värdet för posten. Den här parametern har inget värde förrän entitetsposten sparas.

Andra parametrar är inte tillåtna och webbresursen öppnas inte om du använder andra parametrar. Om du behöver skicka flera värden kan dataparametern bli överbelastad om du vill inkludera fler parametrar i den.

Se även

Använd formuläret Huvudsaklig och dess komponenter