Förstå Preliminär-operatorer

Preliminär har tillgång till alla vanliga logiska och jämförelseoperatorer. Dessa kan användas i taggar som om och om inte.

Grundläggande operatorer

== Är lika med
!= är inte lika med
> Större än
< Mindre än
>= Större än eller lika med
<= Mindre än eller lika med
Eller Villkor A eller villkor B
Och Villkor A och villkor B

innehåller

"contains" kontrollerar förekomsten av en delsträng i en sträng.

{% if page.title contains 'Product' %}

The title of this page contains the word Product.

{% endif %}

"innehåller" kan också testa förekomsten av en sträng i en strängmatris.

startswith

"startswith" testar om en sträng börjar med en angiven delsträng.

{% if page.title startswith 'Profile' %}

This is a profile page.

{% endif %}

endswith

"endswith" testar om en sträng slutar med en angiven delsträng.

{% if page.title endswith 'Forum' %}

This is a forum page.

{% endif %}

Se även

Lägg till dynamiskt innehåll och skapa anpassade mallar
Lagra källinnehåll med hjälp av webbmallar
Liquid-typer
Villkorlig
Liquid-objekt
Liquid-taggar
Liquid-filter
Skapa avancerade mallar för portaler