Lägga till en aktivitet i en kampanj med hjälp av marknadsföringskampanjer i appar (Sales)

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Få dina marknadsföringskampanjer att lyckas genom att skapa, distribuera och tilldela planeringsuppgifter och kampanjaktiviteter i Dynamics 365 for Sales. Planeringsaktiviteter är aktiviteter som du vill utföra innan du startar kampanjen, och kampanjaktiviteter är de som du vill hantera som del av kampanjen. Exempel på planerings- och kampanjaktiviteter som du kan lägga till är:

 • Identifiera annonseringskanaler och stödmaterial

 • Kontakta mediekanalerna för att boka tid eller plats för annonser

 • Skapa nya eller redigera befintliga marknadsföringslistor

 • Kontakta en reklambyrå för utformning av marknadsförings- och annonsmaterial

  Som standard är en kampanj inriktad på en aktivitet till en grupp marknadsföringslistor som du väljer för kampanjen. Om du vill köra en kampanjaktivitet på en delmängd av dina marknadsföringslistor kan du distribuera aktiviteten till vissa medlemmar i stället.

Lägga till en planeringsaktivitet till en kampanj

 1. Gå till Marknadsföring > Kampanjer.

 2. Utgå från kampanjposten där du vill lägga till en planeringsaktivitet, klicka på nedpilen Knappen Fler alternativ för säkerhetsalternativ för användarprofilen i navigeringsfältet bredvid den kampanj som du arbetar med och klicka eller tryck sedan på Planeringsaktiviteter.

 3. Om du vill lägga till en ny aktivitet, i kommandofältet, klicka på Lägg till ny aktivitet, och välj sedan typ av aktivitet du vill skapa.

  -ELLER-

  Om du vill lägga till en befintlig aktivitet, klicka på Lägg till befintlig aktivitet. Sök efter och markera aktiviteten i sökfältet för infogad sökning.

 4. Lägg till eller ändra information i textrutorna i formuläret för den nya aktiviteten.

 5. När du är redo att spara data, klickar du på Spara.

Lägga till en kampanjaktivitet till en kampanj

 1. Gå till Marknadsföring > Kampanjer.

 2. Utgå från kampanjposten där du vill lägga till en kampanjaktivitet, klicka på nedpilen Knappen Fler alternativ för säkerhetsalternativ för användarprofilen i navigeringsfältet bredvid den kampanj som du arbetar med och klicka eller tryck sedan på kampanjaktiviteter.

 3. Klicka på Lägga till ny kampanjaktivitet.

 4. I avsnittet översikt i formuläret kampanjaktivitet anger du informationen som krävs:

  a. Ämne. Typ av målsättning för kampanjaktiviteten.

  b. Används i kampanj. När du skapar en kampanjaktivitet för en kampanj, läggs kampanjen automatiskt till här.

  c. Schemalagt start- och slutdatum. Ange förväntat datum och tid som aktiviteten ska starta och sluta.

 5. I avsnittet Inställningar för massutskick (skräppost) ange frekvensbegränsning (i dagar) för marknadsföringsaktiviteter riktat mot en kontakt. Kontakter som har kontaktats mer nyligen än detta utesluts från distributioner av ny kampanjaktivitet. Ange ”0” för att inaktivera gränsen.

 6. I formuläret kampanjaktivitet väljer du Spara.

 7. Klicka på + för att lägga till en marknadsföringslista. I rutan Sök efter poster skriver du sökningen och klickar på knappen Sök. Välj en eller flera marknadsföringslistor och klicka på Lägg till.

 8. Om du vill distribuera den nya kampanjaktiviteten klickar du på Distribuera kampanjaktivitet i kommandofältet.

 9. Ange eller ändra information i textrutorna i aktivitetsformuläret och klicka på Distribuera.

 10. Välj som ska äga aktiviteterna och klicka på Distribuera.

Anteckning

 1. Du kan bara distribuera kampanjaktiviteter av typen "dokumentkoppling" till marknadsföringslistor som innehåller samma typ av poster. Om en marknadsföringslista till exempel innehåller konton och en annan marknadsföringslista innehåller leads misslyckas kampanjaktiviteten med dokumentkoppling. Skapa i stället en separat kampanjaktivitet för varje grupp marknadsföringslistor med samma typ av post.
 2. När du distribuerar en kampanjaktivitet eller kör en snabbkampanj och om en kontakt, konto, eller lead i målgruppen (vanligtvis anges detta i en marknadsföringslista) inte har data i fälten för e-post, fax, adress eller primär telefon, kommer respektive aktiviteter såsom e-post, telefon, brev och fax skapas inte att skapas för den kontakten, kontot eller lead.
 1. När alla distribuerade aktiviteter har stängts kan du stänga kampanjaktiviteten. Om du vill stänga kampanjaktiviteten öppnar du den och klickar på Stäng kampanjaktivitet i kommandofältet. Ange en lämplig status för aktiviteten och klicka på OK.

 2. När aktiviteten är slutförd, kan du uppdatera kampanjaktiviteten med faktiska kostnader. Öppna kampanjaktiviteten och uppdatera fältet Faktisk kostnad. Detta kan hjälpa dig att planera framtida kampanjaktiviteter.

Se även

Komma igång med marknadsföring i appar
Skapa en marknadsföringslista med marknadsföring i appar
Skapa eller redigera en kampanjmall med marknadsföring i app
Skapa en snabbkampanj med marknadsföringskampanjer i appar
Lägg till en marknadsföringslista, dokumentation eller produkt i en kampanj med hjälp av marknadsföring i appar
Spåra ett kampanjsvar för marknadsföring med hjälp av marknadsföring i app