Lägg till en marknadsföringslista, dokumentation eller produkt i en kampanj med hjälp av marknadsföring i appar (Sales)

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Lägg till alla artiklar i kampanjen som behövs i detta sammanhang för marknadsföring. Du måste vanligtvis lägga till marknadsföringslistor men du kanske även vill hänvisa kampanjer till produkter och relaterade kampanjer, eller kanske vill lägga till dokumentation för försäljningsprocedurerna.

 1. Gå till Marknadsföring > Kampanjer.

 2. Välj namnet på kampanjen som du vill lägga till en lista, produkt eller dokumentation till. I navigeringsfältet, klicka på nedpilen bredvid din kampanj.

  Tabellen nedan visar vad du behöver göra för att lägga till varje typ av objekt.

  Om du vill lägga till Gör så här
  En marknadsföringslista Klicka på Målmarknadsföringslistor, och klicka sedan på Lägg till befintlig marknadsföringslista.
  En produkt Klicka på Målprodukter, och klicka sedan på Lägg till befintlig produkt.
  Dokumentation Klicka på Dokumentation, och klicka sedan på Lägg till befintlig dokumentation.
  En relaterad kampanj Klicka på Relaterade kampanjer, och klicka sedan på Lägg till befintlig kampanj.
 3. Välj den typ av post du önskar i dialogrutan Sök efter poster i listan Sök efter.

 4. Skriv de första bokstäverna i namnet på posten för att begränsa sökningen i rutan söka och klicka sedan på knappen hitta Snabbsökningsknappen i marknadsföringskampanjer.

 5. Välj kryssrutorna för de poster du vill lägga till i listan med poster, klicka på Lägg till och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på Spara eller på Spara och stäng.

  Anteckning

  Kontrollera att det valda objektet lades till i kampanjen genom att öppna kampanjen igen. Under Marknadsföring, klicka på Marknadsföringslistor (målgrupp), eller under Försäljning klicka antingen på Målprodukter eller Dokumentation. Den information du lade till visas i listan.

Se även

Komma igång med marknadsföring i appar
Skapa en marknadsföringslista med marknadsföring i appar
Skapa eller redigera en kampanjmall med marknadsföring i app
Skapa en snabbkampanj med marknadsföringskampanjer i appar
Lägga till en aktivitet i en kampanj med hjälp av marknadsföringskampanjer i appar
Spåra ett kampanjsvar för marknadsföring med hjälp av marknadsföring i app